Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konwersja panela aplikacji do formatu BMP

Panel wytworzony w edytorze grafiki można przechowywać również w formie bitmapy. Można zapisać jak panel otwarty w edytorze grafiki, tak w uruchomionej aplikacji.

Otwórz panel, z którego chcesz wytworzyć bitmapę, pozostaw okno aktywnym oraz naciśnij kombinację klawiszy Alt+PrintScreen. Następnie uruchom oprogramowanie Paint (Tworzenie i edycja rysunków) a tu naciśnij kombinację klawiszy Shift+Insert. W ten sposób zostanie otwarta zapisana zawartość aktywnego okna, którą można zapisać oraz również graficznie modyfikować.

Jeżeli chcesz zapisać cały ekran, wtedy zamiast Alt+PrintScreen naciśnij PrintScreen, w innym przypadku kroki niczym się nie różnią.

Navigacja:
 
 
- Konwersja panela aplikacji do formatu BMP
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice