Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

W jaki sposób zarejestrować obiekt ActiveX

Obiekt ActiveX to element programowy, wyprodukowany przez dowolnego producenta za pomocą dowolnego języka programowania, który można zastosować w dowolnum systemie, który potrafi wykorzystywać obiekty ActiveX. Obiekt ActiveX może być "niewidzialny" lub może to być element widoczny z graficznym interfejsem użytkownika (graficzny obiekt sterowania). Niewidoczne obiekty ActiveX można zastosować w systemie PROMOTIC przy pomocy obiektu PmaActiveX, przy czym widoczne obiekty sterowania ActiveX można zastosować w panelach graficznych w systemie PROMOTIC przy pomocy obiektu PmgActiveX. Do tego, by obiekt ActiveX mógł być na danym komputerze wykorzystywany oprogramowaniami, musi być w systemie operacyjnym poprawnie zarejestrowany.

Rejestrację wykona samo oprogramowanie instalacyjne danego elementu (jeżeli istnieje) lub obiekt ActiveX musi w systemie zostać zarejestrowany ręcznie, przy pomocy programu użytkowego regsvr32.exe.

 
Obiekt ActiveX umieszczony w panelu przeznaczonym dla Webu działa tylko w przeglądarce internetowej Internet Explorer w emulowanym trybie dokumentu mniejszym niż 11.
 
Składnia wołania narzędzia do rejestracji regsvr32.exe:
regsvr32.exe ActiveXFile

gdzie ActiveXFile jest nazwa pliku z obiektem ActiveX (włącznie rozszerzenia OCX, DLL lub EXE)

Przykład:
regsvr32.exe C:\Folder\xxx.ocx
Navigacja:
 
 
- W jaki sposób zarejestrować obiekt ActiveX
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice