Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Przykład - Wyświetlenie aktywnych punktów na mapie wraz z odniesieniem do web paneli PROMOTIC przy pomocy usługi GoogleMaps

Przykład znajduje się w folderze: /Pm/Examples/Others/GoogleMaps.

Chodzi o przykład aplikacji, która przy pomocy strony html wyświetla mapę z aktywnymi punktami zawierającymi odniesienia do paneli aplikacji.

Przykład został przygotowany jak dla aplikacji lokalnej tak również webowej.

W celu poprawnego działania aplikacji należy komputer, na którym jest użytkowana aplikacja podłączyć do internetu.

 
Strona index.html znajduje się w folderze web. Zawartość tej strony html została wytworzona w taki sposób, że korzysta z API usługi GoogleMaps do wyświetlenia wyświetlenia mapy. Na niej mogą znajdować się w określonych pozycjach aktywne punkty s opisem oraz odniesieniem do danego adresu url. patrz Google Maps API dokumentacja tworzenia aktywnych punktów "Markers".

Dokonując zmiany zawartości tej strony można zmienić początkowe ustawienie środka mapy (center:), jej początkowy rozmiar (zoom:) lub typ mapy (mapTypeId:)

Dalej znajdują się 4 aktywne markery (punkty), które zawierają pozycję (position:), ich opis (label:) oraz linki do web paneli aplikacji wywoane w zdarzeniach click

Pierwsze trzy markery otwierają identyczną stronę (panelcity), której przekazują w parametrze city swoją wartość. Panel ten jest skonfigurowany tak, by potrafił ten parametr w swojej zawartości wykorzystać.

Czwarty marker otwiera samodzielny panel promotic.

 
W celu udostępnienia aplikacji do Webu w projekcie znajduje się obiekt PmWeb. W nim znajduje się obiekt PmWebDir, który do Webu aplikacji udostępni folder web i w nim znajdujący się plik index.html. Obiekt PmWorkspace jest w zakładce Web serwer udostępniony do Webu aplikacji. Ustawienie domyślnie otwieranej strony podczas uruchamiania aplikacji jest określone w konfiguratorach Przeglądarka komponentu oraz Wartość domyślna Params
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice