Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

INSTRUKCJA instalacji systemu PROMOTIC 8.2 i 8.3

Wspierane platformy: SO Windows 10/8/7/Vista/XP/Embedded/2003-16Server. Patrz Nowości systemu PROMOTIC.

Dla SO Windows XP instalacja systemu PROMOTIC od wersji 8.3 wymaga wyższej wersji Windows Installera 4.5

W dostawie systemu PROMOTIC są zawarte wszelkie komponenty przedstawione w cenniku. Wszystkie koponenty są dostępne również w trybie Demo/Freeware. W celu nieograniczonego poprawnego użytkowania komponentów (w przypadku projektów większych niż 30 zmiennych) jest konieczny zakup licencji.

 
Patrz również :
 
Przed pobraniem jest zalecone uważne przeczytanie poniższej instrukcji:
 
Notatka: Numer wersji systemu PROMOTIC:

System PROMOTIC jest ciągle udoskonalany przez autorów systemu. Każda nowa wersja systemu PROMOTIC jest oznaczana numerem (jest ważną rzeczą znać ten numer na przykład przy późniejszych aktualizacjach systemu nowszymi wersjami, przy zapytaniach technicznych, itd.). Wersje systemu PROMOTIC są oznaczane według poniższego systemu:

Promotic8.XX.YY - gdzie "XX" jest numerem wersji i "YY" jest numerem upgrade danej wersji (np. "Promotic 8.3.23")

 

PIERWSZA instalacja systemu PROMOTIC 8 na komputerze

Z uprawnieniem Uruchom jako administrator uruchom plik instalacyjny Promotic8xxyy.msi i dalej postępuj według wskazówek oprogramowania instalacyjnego.

Upgrade komputera z uprzednio zainstalowaną wersją systemu PROMOTIC 8

Z uprawnieniem Uruchom jako administrator uruchom plik instalacji Promotic8xxyy.msi. Oprogramowanie instalacyjne stwierdzi, że na komputerze jest zainstalowana poprzednia wersja i wyświetli o niej informacje w dialogu. Przez kontynuowanie instalacji zostanie automatycznie dokonany upgrade poprzedniej wersji.

W niektórych przypadkach może być konieczne wcześniejsze odinstalowanie poprzedniej wersji PROMOTIC i dopiero po tym zainstalowanie nowej wersji (takie przypadki również odkrywa oprogramowanie instalacyjne).

Przejście pomiędzy wersjami PROMOTIC 6 lub 7 na PROMOTIC 8

Instalacja wersji PROMOTIC 8 rozpozna, że na komputerze jest już zainstalowana niektóra z poprzednich wersji PROMOTIC 6 lub 7 i w oknie zaproponuje następujące możliwości:
1) zakończenie rozpoczętej instalacji, po odinstalowaniu wersji poprzedniej ponownie uruchomić instalację
2) lub nową instalację PROMOTIC 8 zainstalować do innego katalogu instalacyjnego (np. c:\Pm8). Użytkowanie w ten sposób zainstalowanej wersji jest opisane w W jaki sposób zainstalować oraz użytkować więcej wersji PROMOTIC w 1 komputerze.

Odinstalowanie systemu PROMOTIC 8/>

W SO Windows w ofercie "Start/Ustawienia/Panel Sterowania" (może się różnić w zależności od wersji systemu operacyjnego) wybierz "Programy i funkcje". W wyświetlonej liście zainstalowanych oprogramowań wybierz pozycję PROMOTIC8 i naciśnij przycisk potwierdzający. Oprogramowanie instalacyjne wtedy wyświetli okno, w którym wybierz i zatwierdź wymaganą opcję.

Notatka: Przy odinstalowaniu może (w wyjątkowych przypadkach) dojść do wyświetlenia okna z ostrzeżeniem, że niektórego z plików ActiveX nie można usunąć z rejestru Windows. To ostrzeżenie jest wyświetlane, jeżeli katalog pierwotnej instalacji został usunięty lub zmieniono mu nazwę lub odpowiedni plik ActiveX został usunięty, przesunięty, zupgradowany lub został zarejestrowany w inny sposób niż środkami oprogramowania instalacyjnego. Ostrzeżenie można potwierdzić bez następstw co do funkcjonalności systemu operacyjnego.

Uruchomienie instalacji z parametrami

Instalacja systamu PROMOTIC wykorzystuje usługi Windows Instaler (msiexec.exe). Dlatego instalację lub odinstalowanie można uruchamiać również z parametrem(-ami), które wspiera Windows Instaler.

Na przykład parametr /quiet uruchamia bezobsługową cichą isntalację domyślnego katalogu instajacyjnego. A więc do: ?:\Program Files\Promotic dla SO Windows 32bit oraz ?:\Program Files (x86)\Promotic dla SO Windows 64bit.

Składnia: Promotic8xxyy.msi /quiet

Pełną listę parametrów można uzyskać przy pomocy: msiexec /help

Instalacja Web klienta

Ten pakiet instalacyjny należy instalować tylko na komputerach klienckich, gdzie będą przeglądane Web panele, które są przeznaczone tylko dla MS Internet Explorera (tzn. panele PROMOTIC, które posiadają konfigurator "Ustawienia języka skryptowego" ustawiony na "vbscript (przestarzałe)"). Dla paneli wytworzonych również dla innych przeglądarek (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ..) pakiet ten nie trzeba instalować.

Zawartością niniejszego wsparcia jest oddzielna instalacja graficznych elementów ActiveX PmTable, TrendsView i wsparcia PmAxTool1.dll. Jest przeznaczone dla komputerów, bez zainstalowanego systemu PROMOTIC, lecz które mają poprzez MS Internet Explorera dostęp do Web serwera PROMOTIC, który zawiera takie ActiveX elementy.

Pobierz z plik np. Promotic80323_WebClient.msi (Promotic801xx_InstallClient.exe) i uruchom go na komputerze, który ma być Web klientem. Niniejsza instalacja wykona na kliencie webowym zainstalowanie wymaganych elementów ActiveX.

Patrz: Konfiguracja MS Internet Explorera.

Możliwe problemy z instalacją

Problem z instalacją poprzez Zdalny Pulpit Windows (Remote Desktop)

Częścią instalacji PROMOTIC jest również instalacja drivera PROMOTIC klucz sprzętowy. Ponieważ dostęp do zasobów sprzętowych jest w tym trybie ograniczony, jest konieczne lokalne przeprowadzenie instalacji. Patrz: System PROMOTIC i pulpit zdalny Windows.

Wskazówki i zalecenia

Początkującym projektantom zalecamy przy zaznajamianiu się ze systemem PROMOTIC następujące kroki:
- Po instalacji systemu PROMOTIC wyszukać w on-line dokumentacji PROMOTIC rozdział PODRĘCZNIK PROMOTIC. W tym rozdziale są opisane podstawy pracy z systemem PROMOTIC.
- Przy wytwarzaniu Twojej aplikacji zalecamy korzystanie z przykładów, które są częścią instalacji systemu (przykłady znajdują się w folderze /Pm/Examples).
- Przy pracy z systemem można korzystać z wbudowanej on-line dokumentacji PROMOTIC (pomoc kontekstowa - można wywołać klawiszem F1).
- Dla zainteresowanych organizujemy szkolenia i seminaria.
- Na ewentualne zapytania odpowiemy z przyjemnością.
Navigacja:
 
 
- INSTRUKCJA instalacji systemu PROMOTIC 8.2 i 8.3
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice