Promotic

Przykład - Wyświetlenie aktywnych punktów na mapie wraz z odniesieniem do Web paneli PROMOTIC przy pomocy usługi GoogleMaps

Chodzi o przykład aplikacji, która przy pomocy strony html wyświetla mapę z aktywnymi punktami zawierającymi odniesienia do paneli aplikacji.
Przykład został przygotowany jak dla aplikacji lokalnej tak również Webowej.
W celu poprawnego działania aplikacji należy komputer, na którym jest użytkowana aplikacja podłączyć do Internetu.

Strona GoogleMaps.html znajduje się w folderze "web". Zawartość tej strony html została wytworzona w taki sposób, że korzysta z API usługi GoogleMaps do wyświetlenia wyświetlenia mapy. Na niej mogą znajdować się w określonych pozycjach aktywne punkty s opisem oraz odniesieniem do danego adresu URL. patrz Google Maps API dokumentacja tworzenia aktywnych punktów "Markers".
Dokonując zmiany zawartości tej strony można zmienić ustawienie domyślne środka mapy (center:), jej początkowy rozmiar (zoom:) lub typ mapy (mapTypeId:)
Dalej znajdują się 4 aktywne markery (punkty), które zawierają pozycję (position:), ich opis (label:) oraz linki do Web paneli aplikacji wywoane w zdarzeniach click
Pierwsze trzy markery otwierają identyczną stronę (panelcity), której przekazują w parametrze city swoją wartość. Panel ten jest skonfigurowany tak, by potrafił parametr ten w swojej zawartości wykorzystać.
Czwarty marker otwiera samodzielny panel promotic.

W celu udostępnienia aplikacji do Webu w aplikacji znajduje się obiekt PmaWeb. W nim znajduje się obiekt PmaWebDir, który do Webu aplikacji udostępni folder web i w nim znajdujący się plik GoogleMaps.html. Obiekt PmaWorkspace jest w karcie "Web serwer" udostępniony do Webu aplikacji. Ustawienie domyślnie otwieranej strony po uruchomieniu aplikacji jest określone w konfiguratorach Przeglądarka komponentu oraz Wartość domyślna Params

Historia:
Pm8.03.19: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.