Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Pliki i katalogi wytwarzane i stosowane przez system PROMOTIC

Lista plików powstających podczas wytwarzania aplikacji:
 
Aplikacja.pra: Dane aplikacji (najważniejszy plik aplikacji). W tym pliku znajdują się wszystkie dane wytworzone przez edytor aplikacji, edytor paneli graficznych oraz skompilowane dane paneli graficznych. Rozszerzenie plików jest zarejestrowane w systemie podczas instalacji systemu PROMOTIC.
Aplikacja.ini: Tekstowy plik INI, w którym znajdują się niektóre podstawowe parametry aplikacji. Patrz: Opis INI pliku aplikacji (Aplikacja.ini).
Aplikacja.log: Plik tekstowy, do którego są zapisywane dane o biegu aplikacji. Zawartość można ustawiać w pliku Aplikacja.ini w sekcji [Log].
Aplikacja.log.old: Ostatnia kopia zapasowa pliku Aplikacja.log
MojElement.pmi: Wytworzony przez projektanta i zapisany do konfiguracji wstępnych w edytorze paneli element graficzny lokalny dla danej aplikacji, jest zapisany bezpośrednio w folderze aplikacji. Jeżeli został zapisany do grupy elementów, wtedy jest zapisany w subfolderze foldera aplikacji.
 
Lista podkatalogów powstających podczas wytwarzania aplikacji:
 
Cfg: Ścieżka do plików konfiguracyjnych aplikacji. Patrz konfigurator "#cfg: - do plików konfiguracyjnych".
Data: Ścieżka do plików z danymi aplikacji. Patrz konfigurator "#data: - do plików z danymi".
Resource: Ścieżka do zasobów aplikacji (resource). Patrz konfigurator "#appres: - do danych źródłowych (resources: jpg,gif,avi,wav,...)".
DtBackup: Ścieżka do plików zapasowych (zwłaszcza do pliku PRA zawierającego całą aplikację), które są wytwarzane przez środowisko deweloperskie automatycznie lub jako wymóg projektanta. Kopia zapasowa pliku PRA powstanie w 3 przypadkach:
1) Podczas konwersji ze starszej wersji aplikacji do nowej wersji. W istniejącym pliku PRA zostanie zmieniona nazwa na nazwę kopii zapasowej. Na przykład Aplikacja.pra_080301_conversion
2) Podczas zapisu całej aplikacji (SaveAll). Jest wytwarzana kopia pliku PRA o nazwie kopii zapasowej. Na przykład Aplikacja.pra_080301_20150218_130000_user
3) Automatycznie cyklicznie przy dowolnych zapisach do pliku PRA. Jest wytwarzana kopia pliku PRA o nazwie kopii zapasowej. Na przykład Aplikacja.pra_080301_20150218_130000_auto
Temp: Ścieżka do tymczasowych i pomocniczych plików środowiska deweloperskiego i trybu runtime.
 

Pliki konieczne do ponownego odnowienia aplikacji (przeznaczone do wytwarzania kopii zapasowych)

Do wytworzenia pełnej kopii zapasowej aplikacji są konieczne następujące pliki:
Aplikacja.pra
Aplikacja.ini
MojElement.pmi
 
Co jest konieczne do przeniesienia lub zainstalowania w komputerze przeznaczonym do biegu aplikacji?
1) Zupełnie wszystko (najprostsza możliwość):
a) środowisko programowania PROMOTIC
b) wszystkie pliki wytworzonego projektu
c) pozostałe pliki wytworzone przez projektanta (dźwiękowe, pliki baz danych, itd.)

lub:

lub:

2)Wyłącznie pliki konieczne do biegu aplikacji:
a) środowisko programowania PROMOTIC
b) tylko następujące pliki z wytworzonego projektu:
- Aplikacja.pra
- Aplikacja.ini
c) pozostałe pliki wytworzone przez projektanta (dźwiękowe, pliki baz danych, itd.)
 
Co jest konieczne do przeniesienia lub zainstalowania w komputerze przeznaczonym do biegu i wytwarzania aplikacji?
a) środowisko programowania PROMOTIC
b) wszystkie pliki wytworzonego projektu
c) pozostałe pliki wytworzone przez projektanta (dźwiękowe, pliki baz danych, itd.)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice