Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Makro wyrażenie $vb

Opisywane makro wyrażenie przedstawia wynik obliczenia wpisanego wyrażenia VBScript.

W takim wyrażeniu można zastosować także parametr pMe (odnoszący się do PROMOTIC obiektu lub do elementu graficznego, w którym wyrażenie jest zastosowane). To umożliwia zainicjalizować właściwość na przykład wartością, w której znajdzie się nazwa obiektu, itd.

 
To makro wyrażenie jest przestarzałe, nie funkcjonuje w niektórych nowych konfiguratorach a zamiast niego można zastosować na przykład Makro wyrażenie $.expr.
 
Składnia:

$vb:xx

gdzie xx jest dowolnym wyrażeniem VBScript.

 
Przykład:
1) $vb:"Temperatura_" & pMe.Name

- Jeżeli obiekt nosi nazwę woda (do której odnosi się parametr pMe), wtedy wynikiem jest tekst "Temperatura_woda".

2) $vb:Pm.IniFileRead("Kotlownia.ini","Temperatura","woda", 60, vbDouble)

- Jeżeli w pliku Kotlownia.ini (w folderze aplikacji) w sekcji Temperatura znajduje się klucz woda=70, wtedy wynikiem jest wartość 70 typu Double (Patrz metoda: Pm.IniFileRead).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice