Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Makro wyrażenie $.path

Opisywane makro wyrażenie przedstawia pełną ścieżkę do foldera lub do pliku.

Od wersji Pm8.3.4jest dane makro wyrażenie w iększości zastąpiony ścieżką rozpoczynającą znakiem # - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów. Makro wyrażenie nadal działa lecz jego zastosowanie jest wskazane tylko w specjalnych przypadkach, kiedy należy wytworzyć Microsoft ścieżkę w ramach złożonego makro wyrażenia.

 
Składnia:

$.path("type","file")

- type = określenie typu ścieżki
- file = (opcjonalne) określenie pliku (lub dalszej części ścieżki)

Przestarzała składnia zapisu makro wyrażenia: $path.type:file

 
Typ ścieżki może być jednym z następujących:
 
$.path("pm") - ścieżka do foldera systemu PROMOTIC (standardowo np. c:/pm/).
 
$.path("pmres") - ścieżka do foldera zasobów PROMOTIC (standardowo np. c:/pm/resource/).
 
$.path("app") - ścieżka do foldera PROMOTIC aplikacji.
 
$.path("appres") - ścieżka do zasobów (obrayki, dźwięki, ...) aplikacji (folder jest określany w konfiguratorze PmRoot > Aplikacja > #appres: - do danych źródłowych (resources: jpg,gif,avi,wav,...)).
 
$.path("data") - ścieżka do plików z danymi aplikacji (folder jest określany w konfiguratorze PmRoot > Aplikacja > #data: - do plików z danymi). Omawiana ścieżka jest odpowiednim miejscem do zapisywania jakichkolwiek plików z danymi aplikacji.
 
$.path("cfg") - ścieżka do plików konfiguracyjnych aplikacji (folder jest określany w konfiguratorze PmRoot > Aplikacja > #cfg: - do plików konfiguracyjnych). Omawiana ścieżka jest odpowienim miejscem do zapisywania plików, które zawierają informacje konfiguracyjne (informacje które rzadko się zmieniają - w odróżnieniu od $.path("data")).
 
$.path("temp") - ścieżka do foldera plików tymczasowych aplikacji (folder jest określany w konfiguratorze PmRoot > Aplikacja > #temp: - do plików tymczasowych).
 
$.path("win") - ścieżka do foldera Windows (np. c:/windows/).
 
$.path("winsys") - ścieżka do foldera systemowego Windows (np. c:/windows/system32/).
 
Przykład:
$.path("appres","tank.bmp")
rezultatem jest na przykład C:/PmProj/Kotlownia/Resource/tank.bmp
$.path("pmres","Img/Tank020.svg")
rezultatem jest na przykład C:/Pm/Resource/Img/Tank020.svg
$.path("data","Db/db1.mdb")
rezultatem jest na przykład C:/PmProj/Kotlownia/Data/Db/db1.mdb
$.path("win")
rezultatem jest na przykład C:/Windows/
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice