Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Makro wyrażenie $.par

Omawiane makro wyrażenie przedstawia:
1) Odniesienie do parametru PROMOTIC obiektu lub
 
Składnia:

$.par("xx")

- xx = jest nazwa parametru PROMOTIC obiektu lub elementu graficznego.

Przestarzała składnia zapisu makro wyrażenia: $par:xx

 
Wartość makra obliczana jest sposobem kaskadowym, tzn. parametr o podanej nazwie jest wyszukiwany najpierw w elemencie, w którym makro wyrażenie jest zastosowane. Jeżeli parametr nie zostaje odnaleziony, wtedy następnie jest wyszukiwany w rodzicach tego obiektu lub elementu graficznego (w obiektach lub elementach graficznych, w których dany obiekt lub element graficzny jest zanurzony), i dopiero na samym końcu jest wyszukiwany w obiekcie PmRoot lub PmiRoot.
 
Omawiane makro wyrażenie można zastosować:
- w konfiguratorach PROMOTIC obiektów, np. w konfiguratorze Tytuł panelu, itd.

Jego zastosowanie jest w zasadzie koniecznością w przypadku konceptu prototypów i instancji (obiekty PmPrototype oraz PmInstance, gdzie parametry umożliwiają określenie różnic w poszczególnych instancjach.

- w konfiguratorach elementów graficznych, np. w konfiguratorze tekstu elementów PmiText, PmiButton, itd.
 
Notatka: Parametr można również stwierdzić również w skrypcie przy pomocy metody PmObject.GetPar lub PmiItem.GetPar.
 
Stosunek parametrów PROMOTIC obiektów oraz elementów graficznych:

Ważnym jest, że można przekazać parametr PROMOTIC obiektu do panelu jako parametr elementu graficznego. Zasadą jest, że parametr PROMOTIC obiektu nie jest automatycznie przekazywany do środka panelu (element graficzny "nie widzi" parametr, który jest zdefiniowany poza panelem). W panelu jest konieczne założenie odpowiedniego parametru w elemencie graficznym PmiRoot i podczas otwarcia panelu ustawić go na wartość parametru PROMOTIC obiektu. To można osiągnąć:

- przy pomocy parametru sParams metody OpenView lub
- przy pomocy makro wyrażenia w konfiguratorze panelu Wartość domyślna sParams.

 
Przykład:
Jeżeli nmb jest parametrem elementu graficznego PmiRoot i jeżeli panel był otwarty na przykład przy pomocy metody OpenView("/panel", "", "par:nmb=2"), i jeżeli pod identyfikatorem tekstu boil jest przedstawiony lokalizowany tekst narodowy "Kociol", wtedy rezultatem całego złożonego makra jest tekst "Kociol2".
$.join($.text("app","boil"),$.par("nmb"))

Elementy konfiguracyjne w edytorze wartości rozszerzonej:
ParametrOkreśla nazwę parametru
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice