Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Makro wyrażenie $.join

To makro wyrażenie przedstawia wartość łańcuchową złożoną ze wszystkich parametrów tego wyrażenia.
 
Składnia:
$.join("xx"[,yy,zz...])
- xx, yy, zz = łańcuchy tekstowe (w cudzysłowiu) lub inne makro wyrażenia.
 
Przykład2:
Uzyskanie wartości danej temperature z obiektu data w folderze BoilerX. Gdzie X jest wartością wyrażenia $.par parametru boil. Jeżeli parametr boil nie jest określony, wtedy jest zastąpiony wartością 0.
$.join("../Boiler",$.par("boil",0),"/data#temperature")
Przykład3:
Uzyskanie wartości tekstowej, która przedstawia skróconą nazwę lokalną pierwszego dnia w tygodniu uzupełnioną na końcu o znak ":".
$.join($.text("sys","day1s"),":")

Elementy konfiguracyjne w edytorze wartości rozszerzonej:
DodajDoda następny parametr wyrażenia
WłóżWłoży następny parametr na okeśloną pozycję
UsuńUsunie parametr na określonej pozycji
Usuń wszystkoUsunie wszystkie parametry
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice