Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Makro wyrażenie $.expr

Makro wyrażenie zwraca wyrażenie zapisane w składni JavaScript.
 
Składnia:

$.expr("wyrażenie")

gdzie "wyrażenie" może zawierać:

- Stała: Liczbowe (np. 1, 3.14) lub łańcuchowe (np. '.mdb', 'Cisnienie').

Uwaga! Stałe łańcuchowe muszą być pisane z cudzysłowiem pojedyńczym (jeżeli dla całego wyrażenia został zastosowany cudzysłów podwójny) lub przed cudzysłowiem należy zamieścić lewy ukośnik \".

- Inne makra: W ten sposób można udostępnić na przykład Parametry PROMOTIC obiektu, Parametry elementu graficznego, ścieżki do plików, wartości w plikach konfiguracyjnych, itd.
- pMe zmienna: Przedstawia PROMOTIC obiekt lub Element graficzny - według tego, w którym obiekcie makro zostało zdefiniowane. Przy pomocy pMe można wtedy standardowo przystępować do właściwości lub metody. Uwaga! Niniejsza zmienna nie działa w Web panelach oraz w rozszerzeniach danych.
- pDE zmienna: Tylko dla rozszerzeń danych, gdzie zastępuje zmienną pMe. Przedstawia interfejs skryptowy samego rozszerzenia danych, patrz Rozszerzenia danych. Właściwość pDE.Var (na przykład ExtAlarmAnalog.Var) udostępnia obiekt Var, w którym znajduje się rozszerzenie danych.
- Pm zmienna: Przedstawia obiekt Pm.

Uwaga! Chodzi o specjalną ograniczoną wersję obiektu Pm, w której są dostępne funkcje dla pracy z s matematyką, łańcuchami, polami, datą, itd., w wersji tej ale nie są dostępne funkcje związane z właściwością aplikacji lub systemem PROMOTIC (np. zalogowany użytkownik, priorytet aplikacji, data uruchomienia, wywołanie globalnej metody, itd.).

Przykład1:
Wartość parametru xx jest 3. Wtedy ocenione wyrażenie będzie miał wartość 13yy (nie 4yy), dlatego iż doszło do podliczenia łańcuchowego. Wartość parametru ($.par) zawsze zwraca łańcuch. JavaScript wykona działanie + jako podliczenie łańcuchowe zawsze wtedy, jeżeli przynajmniej jeden z operandów jest łańcuch. Do podliczenia matematycznego dojdzie tylko jeżeli oba operandy są typu liczbowego (patrz Przykład2).
$.expr("1+$.par('xx',0)+'yy'")
Przykład2:
Wartość parametru xx jest 3. Wtedy ocenione wyrażenie będzie miał wartość 4yy, dlatego iż doszło do podliczenia matematycznego. Wartość parametru ($.par) zawsze zwraca łańcuch, który za pomocą konwersji funkcji Pm.ToNumber zkonwertuje na liczbę. JavaScript wykona działanie + jako podliczenie matematyczne, dlatego że oba operandy są typu liczbowego (w odróżnieniu od Przykład1).
$.expr("1+Pm.ToNumber($.par('xx',0))+'yy'")
Przykład3:
Ścieżka do pliku bazy danych Microsoft Access (.mdb) dla potrzeb obiektu PmTrend. Nazwa pliku jest taka sama jak nazwa identyfikacyjna grupy trendów (Patrz właściwość PmTrend.GroupId).
$.path("data",$.expr("'trend/'+pMe.GroupId+'.mdb'"))

Elementy konfiguracyjne w edytorze wartości rozszerzonej:
wyrażenie JavaScriptWyrażenie zapisane w składni JavaScript
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice