Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

KeyVal - format zapisu opisanych wartości

Na wielu miejscach w systemie PROMOTIC wymagane jest wprowadzenie w jednym tekscie większą ilość opisanych wartości. Do tego celu przeznaczony jest tu opisany format.

Format jest zbliżony np. do zapisu CSS stylów w stronach HTML.

 
Składnia:
nazwa1:wartość1;nazwa2:wartość2; ...

Na przykład: "Temperatura:85;Cisnienie:1013.85;Moc:56.5;"

 
- Nazwa: przedstawia identyfikator wartości. Jest to nazwa systemowa oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba.
- Wartość: Znajduje się za dwukropkiem.
- Jeżeli wartość jest liczba rzeczywista z częścią dziesiętną, wtedy znakiem dziesiętnym musi być kropka.
- Wartość może zawierać znak dwukropek.
- Wartość nie może zawierać:
- Znak średnik (;). Musi zostać zamienony za dwa znaki: lewy ukośnik oraz s ("\s")
- Znak NewLine (0A hexa). Musi zostać zamienony za dwa znaki: lewy ukośnik oraz n ("\n")
- Znak CarriageReturn (0D hexa). Musi zostać zamienony za dwa znaki: lewy ukośnik oraz r ("\r")
- Znak lewy ukośnik (\). Musi zostać zamienony za dwa znaki: 2x lewy ukośnik ("\\")

Format ten można zastosować np. w następujących przypadkach:
- W konfiguratorze Parametry PROMOTIC obiektu.
- W metodzie OpenView w danej sOptions lub sParams.
- W obiekcie PmMap, w metodach mapSaveToString oraz mapLoadFromString.
- W obiekcie PmAlarmEvent w konfiguratorze Parametry dźwięku.
- itd.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice