Promotic

Video kurzy

Kurz SCADA PROMOTIC 9.0

Následující videa vám představí systém PROMOTIC pro OS Windows. Ukáží vám, jak v tomto systému vytvořit jednoduchou aplikaci a seznámí vás se základními komponentami tohoto systému.

Seznam videí:
 
Kurz 1.1. Základy - Instalace a PmManager
Ve videu uvidíte kde na webu najít SCADA systém PROMOTIC a jak jej nainstalovat.
Seznámíte se s programem PmManager, který je určen ke správě aplikací a verzí SCADA systému PROMOTIC.
Uvidíte také spuštěnou demonstrativní aplikaci pro ukázku toho, co všechno PROMOTIC umí.
 
Kurz 1.2. Základy - Vytvoření nové aplikace
Ve videu začnete vytvářet první aplikaci ve SCADA systému PROMOTIC.
Projdete si průvodcem vytvoření nové aplikace a seznámíte se se základními prvky vývojového prostředí.
Dozvíte se, co to je Pma objekt a strom Pma objektů.
Uvidíte také, jak spustit tzv. runtime (prostředí pro běh aplikace).
 
Kurz 1.3. Základy - Vytváření statické části aplikace
V tomto videu vytvoříte první vlastní Pma objekty.
Seznámíte se s datovými typy a vytvoříte první proměnné.
Aktuální stav systému v runtime prozkoumáte nástrojem INFO systém.
 
Kurz 1.4. Základy - Vytváření vizuální části aplikace
Ve videu vytvoříte obraz a umístíte do něj grafické objekty.
Na grafické objekty napojíte hodnoty proměnných.
 
Kurz 1.4a. Základy - Úpravy vizuální části aplikace
Ve videu upravíte vzhled grafických objektů v obrazu a přidáte do obrazu animaci.
 
Kurz 1.5. Základy - Vytváření dynamické části aplikace
Ve videu se naučíte (prozatím) emulovat hodnotu signálu z teplotního čidla pomocí skriptu v jazyce JavaScript.
Kromě toho nahlédnete do dokumentace SCADA systému PROMOTIC.
 
Kurz 1.5a. Základy - Úpravy dynamické části aplikace
Ve videu budete pokračovat v tvorbě prvního skriptu v jazyce JavaScript. Naučíte se vyhledávat chyby ve skriptu.
 
Kurz 1.6. Základy - Otevírání obrazů
Ve videu uvidíte různé způsoby otevírání grafických obrazů.
Naučíte se změnit výchozí obraz.
Uvidíte jak zakázat Pma objekt v aplikaci.
 
Kurz 1.7. Základy - Ovládání aplikace přes Web
Ve videu uvidíte základy vzdáleného ovládání aplikace přes Web.
 
Kurz 2.1. Alarmy+Eventy - Úvod
Ve videu uvidíte základy vzdáleného ovládání aplikace přes Web.
 
Kurz 2.2. Alarmy+Eventy - Rodič, vzor a filtrace
Ve videu uvidíte základy vzdáleného ovládání aplikace přes Web.


© MICROSYS, spol. s r. o.