Promotic

Video kurzy

Kurz SCADA PROMOTIC 9.0

Následující videa vám představí systém PROMOTIC pro OS Windows. Ukáží vám, jak v tomto systému vytvořit jednoduchou aplikaci a seznámí vás se základními komponentami tohoto systému.

Seznam videí:
 
Kurz 1.0. Instalace a PmManager (CZ) SCADA PROMOTIC 9.0
Ve videu uvidíte kde na webu najít SCADA systém PROMOTIC a jak jej nainstalovat.
Seznámíte se s programem PmManager, který je určen ke správě aplikací a verzí SCADA systému PROMOTIC.
Uvidíte také spuštěnou demonstrativní aplikaci pro ukázku toho, co všechno PROMOTIC umí.
 
Kurz 1.1. Vytvoření nové aplikace (CZ) SCADA PROMOTIC 9.0
Ve videu začnete vytvářet první aplikaci ve SCADA systému PROMOTIC.
Projdete si průvodcem vytvoření nové aplikace a seznámíte se se základními prvky vývojového prostředí.
Dozvíte se, co to je Pma objekt a strom Pma objektů.
Uvidíte také, jak spustit tzv. runtime (prostředí pro běh aplikace).
 
Kurz 1.2. Vytváření statické části aplikace (CZ) SCADA PROMOTIC 9.0
V tomto videu vytvoříte první vlastní Pma objekty.
Seznámíte se s datovými typy a vytvoříte první proměnné.
Aktuální stav systému v runtime prozkoumáte nástrojem INFO systém.
 
Kurz 1.3. Vytváření vizuální části aplikace (CZ) SCADA PROMOTIC 9.0
Ve videu vytvoříte obraz a umístíte do něj grafické objekty.
Na grafické objekty napojíte hodnoty proměnných.
 
Kurz 1.3a. Úpravy vizuální části aplikace (CZ) SCADA PROMOTIC 9.0
Ve videu upravíte vzhled grafických objektů v obraze a přidáte do obrazu animaci.
 
Kurz 1.4. Vytváření dynamické části aplikace (CZ) SCADA PROMOTIC 9.0
Ve videu se naučíte (prozatím) emulovat hodnotu signálu z teplotního čidla pomocí skriptu v jazyce JavaScript.
Kromě toho nahlédnete do dokumentace SCADA systému PROMOTIC.
 
Kurz 1.4a. Úpravy dynamické části aplikace (CZ) SCADA PROMOTIC 9.0
Ve videu budete pokračovat v tvorbě prvního skriptu v jazyce JavaScript. Naučíte se vyhledávat chyby ve skriptu.
 
Kurz 1.5. Otevírání obrazů (CZ) SCADA PROMOTIC 9.0
Ve videu uvidíte různé způsoby otevírání grafických obrazů.
Naučíte se změnit výchozí obraz.
Uvidíte jak zakázat Pma objekt v aplikaci.
 
Kurz 1.6. Ovládání aplikace přes Web (CZ) SCADA PROMOTIC 9.0
Ve videu uvidíte základy vzdáleného ovládání aplikace přes Web.


© MICROSYS, spol. s r. o.