Promotic

PROMOTIC videa na Youtube

Následující videa jsou součástí kanálu PROMOTIC SCADA system na Youtube
 

Video kurzy PROMOTIC

Videa vám představí systém PROMOTIC pro OS Windows.
Ukáží vám, jak v tomto systému vytvořit jednoduchou SCADA aplikaci a seznámí vás se základními komponentami tohoto systému.
 

Kurz 1. - Základy

Seznam videí:
 
Kurz 1.1. Základy - Instalace a PmManager
Ve videu uvidíte kde na Webu najít SCADA systém PROMOTIC a jak jej nainstalovat.
Seznámíte se s programem PmManager, který je určen ke správě aplikací a verzí SCADA systému PROMOTIC.
Uvidíte také spuštěnou demonstrativní aplikaci pro ukázku toho, co všechno PROMOTIC umí.
 
Kurz 1.2. Základy - Vytvoření nové aplikace
Ve videu začnete vytvářet první aplikaci ve SCADA systému PROMOTIC.
Projdete si průvodcem vytvoření nové aplikace a seznámíte se se základními prvky vývojového prostředí.
Dozvíte se, co to je Pma objekt a strom Pma objektů.
Uvidíte také, jak spustit tzv. runtime (prostředí pro běh aplikace).
 
Kurz 1.3. Základy - Vytváření statické části aplikace
V tomto videu vytvoříte první vlastní Pma objekty.
Seznámíte se s datovými typy a vytvoříte první proměnné.
Aktuální stav systému v runtime prozkoumáte nástrojem INFO systém.
 
Kurz 1.4. Základy - Vytváření vizuální části aplikace
Ve videu vytvoříte obraz a umístíte do něj grafické objekty.
Na grafické objekty napojíte hodnoty proměnných.
 
Kurz 1.4a. Základy - Úpravy vizuální části aplikace
Ve videu upravíte vzhled grafických objektů v obrazu a přidáte do obrazu animaci.
 
Kurz 1.5. Základy - Vytváření dynamické části aplikace
Ve videu se naučíte (prozatím) emulovat hodnotu signálu z teplotního čidla pomocí skriptu v jazyce JavaScript.
Kromě toho nahlédnete do dokumentace SCADA systému PROMOTIC.
 
Kurz 1.5a. Základy - Úpravy dynamické části aplikace
Ve videu budete pokračovat v tvorbě prvního skriptu v jazyce JavaScript. Naučíte se vyhledávat chyby ve skriptu.
 
Kurz 1.6. Základy - Otevírání obrazů
Ve videu uvidíte různé způsoby otevírání grafických obrazů.
Naučíte se změnit výchozí obraz.
Uvidíte jak zakázat Pma objekt v aplikaci.
 
Kurz 1.7. Základy - Ovládání aplikace přes Web
Ve videu uvidíte základy vzdáleného ovládání aplikace přes Web.
 

Kurz 2. - Alarmy+Eventy

Seznam videí:
 
Kurz 2.1. Alarmy+Eventy - Úvod
Ve videu se seznámíte s pojmy Alarm a Event a vytvoříte si jejich jednoduché příklady.
 
Kurz 2.2. Alarmy+Eventy - Rodič, vzor a filtrace
Ve videu budou probrány další záležitosti týkající se práce s Alarmy a Eventy.
 

Kurz 3. - Trendy

Seznam videí:
 
Kurz 3.1. Trendy - Úvod
V tomto videu se seznámíte s pojmy trend a trendování. V jednoduchém prohlížeči trendů zobrazíte trend teploty kotle.
 
Kurz 3.2. Trendy - Prohlížeč trendů v samostatném okně
Ve videu přidáte prohlížeč trendů umístěný v samostatném okně. Dále vytvoříte a načtete skupinu zobrazených trendů.
 
Kurz 3.3. Trendy - Optimalizace trendů
Uvidíte 9 způsobů jak lze trendy zoptimalizovat.


© MICROSYS, spol. s r. o.