Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Více o školení PROMOTIC

Rezervujte si svou účast na školení. Termíny jsou vyhlašovány dynamicky na základě naplnění kapacity školení přihlášenými zájemci. Všechny typy školení lze provést jak lokálně v Ostravě (v sídle firmy MICROSYS), tak vzdáleně (online) prostřednictvím software TeamViewer.

Registrace zájemce o školení systému PROMOTIC

Po obdržení Vaší registrace Vás budeme kontaktovat a dohodneme s Vámi podrobnosti konání školení (termín, místo konání, atd.).

 
Pro podrobné informace ke školení a seminářům kontaktujte:
 
- Mgr. David KUBNÝ
Telefon: +420 556 205 705, +420 777 059 961
 
Viz: PROMOTIC Školení.
 

PmTrainingFull - Plné základní školení

Komu je školení určeno:
- Všem novým uživatelům systému PROMOTIC.
- Všem zájemcům o systém PROMOTIC.
- Všem pracovníkům v oboru automatizovaných systémů řízení technologických procesů.
 
Co účastník školení získá:
- Komplexní informace o systému PROMOTIC, jeho používání a způsobu tvorby aplikací.
- Podrobné znalosti o systému PROMOTIC, které se nelze dozvědět samostudiem nebo během jednání.
- Přehled o integraci systému PROMOTIC s jinými SW systémy (databáze, Internet, komunikační servery, atd.).
 
Organizační informace ke školení:
- Školení probíhá formou přednášek. Učebna není vybavena počítači - účastníci mohou použít vlastní notebooky (požadavek na OS: minimálně OS Windows 7 a vyšší).
- Na školení se používá PROMOTIC verze PmFree (není nutno mít Hardwarový (USB) licenční klíč).
- Místo konání je v sídle firmy MICROSYS (Mapa sídla firmy).
- Školení je 3-denní, program cca 8 hodin/den.
- Cena školení - viz obchodní položka PmTrainingFull, při účasti více osob z jedné firmy lze dohodnout slevy. Cena školení nezahrnuje ubytování.
 
Obsah školení: Osnova Plného základního školení PROMOTIC
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice