Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Osnova Plného základního školení PROMOTIC

Část 1.

- Jak nainstalovat PROMOTIC
- instalace více verzí PROMOTIC a přepínání mezi nimi
- Jak spouštět aplikace
- klikem na .pra, z Promotic.exe, příkazový řádek "Promotic.exe s parametrem .pra"
- Založení projektu
- předkonfigurace – společné znaky
- celý projekt aplikace v .pra souboru

Část 2.

- INFO systém
- Zjišťování chyb v aplikaci, ladění komunikací, DEBUG okno
- Co je to objekt:
- jeho vlastnosti/ metody/ události
- jak s nimi pracovat v PROMOTIC
- Skript pro změnu teploty
- lokální menu editoru skriptu
- průvodce pro odkaz na objekt
- lokální proměnné – existence, vliv na velikost aplikace
- Dokumentace PROMOTIC
- úplný index
- v příkladech jsou odkazy na metody/vlastnosti
- název vlastnosti nebo metody – přímý odkaz na help
- Záložka Události

Část 3.

- objekt PmTrend pro úschovu a nabízení ale i GetData, statistika, SaveToFile, atd.
- datové rozšíření typu ExtTrend
- prohlížeč trendů TrendsView
- přesnost času v trendech
- způsob zápisu času (lokální čas/letní čas/ vždy zimní čas)
- způsob zápisu – zálohovací (backups) a cyklický (cyclic)
- optimalizace zápisu
- jednoduchá dle změny hodnoty
- dle změny "rychlosti změny" hodnoty
- Alarmy/Eventy
- datové rozšíření typu ExtAlarmAnalog
- výhody a omezení
- jeden alarm pro všechny stavy
- když zanikne nelze ani potvrdit
- datové rozšíření typu ExtAlarmBinary
- alarmy ve skriptu
- inteligentní metody ActivateNew/Inactivate
- PmData
- příklad PmData.Item("...").Value
- lze bez datových vazeb
- Transformační a konverzní metody (ToNumber, TransformValue, ArrayOper ..)

Část 4.

- OpenView
- způsob volání - metoda objektů PmWorkspace a PmPanel
- parametry metody
- tlačítko na otevření obrazu
- použití v jiných graf. objektech – událost onMousePress
- PmPanel
- co to je, parametry, způsoby otevření – příklad
- kdy existují prvky v PmPanel, jak zjišťovat
- Editor obrazů
- ovládaní, aktuální prvek x označený prvek, ...
- pořadí prvků – jak nastavit, k čemu to je dobré
- Grafické prvky jako objekty
- přístup k prvkům ze skriptu
- proč nepracovat s grafickými prvky v editoru aplikace
- Pmi prvky x PmiW prvky
- hromadná editace
- PmiItem – předek grafických prvků
- Složené grafické prvky
- Způsoby zadávání vstupních dat do PROMOTIC:
- další způsoby (ukázka se skriptem z dokumentace):
- modální okno OpenView
- Typy datových vazeb w aplikaci PROMOTIC:
- datové vazby typu T, E, GP a další

Část 5.

- Globální metody a proměnné
- jak s nimi pracovat v PROMOTIC
- parametry metod s/bez "()"
- s návratovou hodnotou
- bez návratové hodnoty
- jazyk VisualBasic, podmnožina VBScript – omezení pro globální objekt Pm
- globální objekt Pm, Pm.Debug "cas=" & Time
- tlačítko v obraze volající metodu pro různé testy
- fungují ve PmWeb aplikacích
- Řízení přístupu
- Uživatele + přístupová práva, Logon
- Seznam grafických prvků:

Část 6.

- Komunikace
- Pm.FileText...
- nepoužívat absolutní cesty ale PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám
- práce s INI, textovými, binárními, CSV soubory
- PmDll
- kontejner pro samotnou DLL knihovnu, vlastnost Fce
- umí pouze volání funkcí, nepodporuje události
- PmActiveX
- kontejner pro samotnou knihovnu ActiveX, vlastnost Acx
- umí vlastnosti, metody i události ActiveX knihovny
- ExtOpcClient
- ukázka na Graybox OPC simulátoru
- PmComm, Ethernet
- Dokumentace a návody na komunikaci (Allen-Bradley, Simatic, ADAM, ...)
- datové vazby

Část 7.

- Parametry, Prototypy/Instance
- parametry PROMOTIC objektů
- parametry v skriptech
- prototypy/instance - vyšší úroveň
- snadné provádění dodatečných změn
- parametry grafických prvků
- tyto parametry se vyhodnocují při překladu
- grafické prototypy/instance
- Tenký klient
- principy vytváření Web aplikací
- ve skriptech grafických prvků nejsou dostupné objekty z editoru aplikace
- aplikace lokálně (na serveru), obraz (panel) u klienta
- přístup možný pouze pomocí metod panelu
- nastavení panelů a jazyka na VBScript nebo JavaScript
- Tlustý klient
- jiná aplikace (nemusí to být PROMOTIC)
- Data/Web klient
- Koncepce tvoření Pm projektů
- 2 aplikace - komunikační a vizualizační
- Souhrnný seznam PmObjektů
- Komponenty PROMOTIC
- bezpečnostní komponenty : SafeOper, PmRtManager, PmUserNumber

Část 8.

- Práce s databázemi
- rozdělení databází (souborové vs serverové)
- základy práce s DB
- Příklad na PmTable a PmDatabase:
- Obchodní část
 
Dále Viz: Manuál pro školitele systému PROMOTIC
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice