Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Osnova Plného základního školení PROMOTIC

Část 1.

- Jak nainstalovat PROMOTIC
- Jak spouštět aplikace (viz Jak spustit runtime aplikaci PROMOTIC)
- Založení aplikace

Část 2.

- INFO systém
- Zjišťování chyb v aplikaci, ladění komunikací, DEBUG okno
- Co je to objekt (vlastnosti/metody/události)
- Skript pro změnu teploty
- lokální menu editoru skriptu
- Průvodce pro odkaz na objekt
- lokální proměnné – existence, vliv na velikost aplikace
- Dokumentace PROMOTIC
- úplný index
- v příkladech jsou odkazy na metody/vlastnosti
- název vlastnosti nebo název metody – přímý odkaz na help
- Karta "Objekt" (počet proměnných)
- celé školení je v PmFree
- Karta "Události"

Část 3.

- objekt PmaTrendGroup pro úschovu a nabízení ale i GetData, statistika, SaveToFile, atd.
- datové rozšíření typu ExtTrend
- prohlížeč trendů PmgTrendViewer
- přesnost času v trendech
- způsob zápisu času (lokální čas/letní čas/ vždy zimní čas)
- způsob zápisu – zálohovací (backups) a cyklický (cyclic)
- optimalizace zápisu
- jednoduchá podle změny hodnoty
- podle změny "rychlosti změny" hodnoty
- Alarmy/Eventy
- datové rozšíření typu ExtAlarmAnalog
- výhody a omezení
- jeden alarm pro všechny stavy
- když zanikne nelze ani potvrdit
- datové rozšíření typu ExtAlarmBinary
- alarmy ve skriptu
- inteligentní metody ActivateNew/Inactivate
- PmaData
- příklad PmaData.Item("...").Value
- lze bez datových vazeb
- Transformační a konverzní metody (ToNumber, TransformValue, ArrayOper, PmBuffer ..)

Část 4.

- CreateView
- způsob volání - otevření objektu PmaPanel
- parametry metody
- tlačítko na otevření obrazu
- použití v jiných Pmg objektech – událost onMousePress
- PmaPanel
- co to je, parametry, způsoby otevření – příklad
- kdy existují Pmg objekty v objektu PmaPanel, jak zjišťovat
- Editor grafiky obrazu PmaPanel
- pořadí objektů – jak nastavit, k čemu to je dobré
- Pmg objekty jako objekty
- přístup k objektům ve skriptu
- proč nepracovat s Pmg objekty v editoru Pma objektů
- Pmg x PmgW objekty
- hromadná editace
- PmgObject – předek Pmg objektů
- Složené Pmg objekty
- Způsoby zadávání vstupních dat do PROMOTIC:
- další způsoby (ukázka se skriptem z dokumentace):
- modální okno (CreateView, modal:1;)
- Typy datových vazeb w aplikaci PROMOTIC:
- datové vazby typu T, E, GP a další

Část 5.

- Globální metody a proměnné
- jak s nimi pracovat v systému PROMOTIC
- parametry metod s/bez "()"
- s návratovou hodnotou
- bez návratové hodnoty
- jazyk VisualBasic, podmnožina VBScript – omezení pro globální objekt Pm
- globální objekt Pm, Pm.Debug("cas=" & Time)
- tlačítko v obrazu volající metodu pro různé testy
- fungují ve PmaWeb aplikacích
- Řízení přístupu
- Uživatelé + přístupová práva, Logon
- Seznam Pmg objektů:

Část 6.

- Komunikace
- Pm.FileText...
- nepoužívat absolutní cesty ale PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám
- práce s INI, textovými, binárními, CSV soubory
- PmaDll
- kontejner pro samotnou DLL knihovnu, vlastnost Fce
- umí pouze volání funkcí, nepodporuje události
- PmaActiveX
- kontejner pro samotnou knihovnu ActiveX, vlastnost Acx
- umí vlastnosti, metody i události ActiveX knihovny
- ExtOpcDa
- ukázka na Graybox OPC simulátoru
- PmaComm, Ethernet
- Dokumentace a návody na komunikaci (Allen-Bradley, Simatic, ADAM, ...)
- datové vazby

Část 7.

- Parametry, Prototypy/Instance
- parametry Pma objektů
- parametry v skriptech
- prototypy/instance - vyšší úroveň
- snadné provádění dodatečných změn
- parametry Pmg objektů
- tyto parametry se vyhodnocují při překladu
- grafické prototypy/instance
- Tenký klient
- principy vytváření Web aplikací
- ve skriptech Pmg objektů nejsou dostupné Pma objekty
- aplikace lokálně (na serveru), obraz (panel) u klienta
- přístup možný pouze pomocí metod panelu
- nastavení panelů a jazyka na VBScript nebo JavaScript
- Tlustý klient
- jiná aplikace (nemusí to být PROMOTIC)
- Data/Web klient
- Koncepce tvoření aplikace PROMOTIC
- 2 aplikace - komunikační a vizualizační
- Souhrnný seznam Pma objektů
- Komponenty PROMOTIC
- bezpečnostní komponenty : SafeOper, PmRtManager, PmUserNumber

Část 8.

- Práce s databázemi
- rozdělení databází (souborové vs serverové)
- základy práce s DB
- Příklad na PmgWTable a PmaDatabase:
- Obchodní část


Dále Viz: Manuál pro školitele systému PROMOTIC
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice