Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Informace o novém ceníku

Na tomto místě bychom vás rádi informovali o změnách v ceníku SCADA systému PROMOTIC platném od 1. 10. 2015.
 
Celkový koncept stávajícího ceníku systému PROMOTIC vznikl téměř před deseti lety a odrážel jak reálný stav SCADA trhu, tak technologickou úroveň systému PROMOTIC. V průběhu doby se však z obou pohledů realita postupně měnila a vyvíjela až do stavu, kdy byla změna tohoto ceníku již nevyhnutelná.
 
Intenzivně jsme tedy pracovali na zcela nové koncepci PROMOTIC ceníku, který by mnohem lépe odrážel aktuální stav. Hlavní cíle, které má nový ceník splnit lze shrnout do několika bodů: jednoduchost, srozumitelnost, velikost aplikací vycházející z aktuální praxe. Pevně věříme, že se nám tyto cíle v novém ceníku podařilo splnit.
 
Shrnutí nejdůležitějších změn
 

Zrušení D/E cen

Z dlouhodobého hlediska nebyl koncept D/E cen uživateli využíván a zbytečně tedy zvyšoval složitost a nepřehlednost ceníku. Nově je v ceníku zastoupena pouze jedna kategorie cen (D) pro všechny zákazníky nezávisle na nákupu vývojové licence.

Vyčlenění ceny licenčního klíče z ceny licencí

Vzhledem k výraznému rozšíření portfolia typů licenčních klíčů dodavatelem (Sentinel) jsme se rozhodli oddělit cenu licenčních klíčů od ceny licencí tak, aby si každý uživatel mohl zvolit takový typ klíče, který mu nejlépe vyhovuje a současně aby bylo možné jednoduše zohlednit různé ceny těchto licenčních klíčů. Nově jsou tedy licenční klíče v ceníku zařazeny jako samostatné položky s individuálními cenami.

Změna limitů počtu proměnných runtime licencí

V době, kdy vznikal původní ceník systému PROMOTIC se pohybovaly průměrné počty proměnných většiny reálných aplikací v řádu stovek. PROMOTIC byl tedy v této době v praxi používán spíše pro menší projekty a limity runtime licencí (100 a 250 proměnných) tak skutečně odpovídaly realitě. K dnešnímu dni však prošel systém PROMOTIC zásadním technologickým rozvojem, jak z hlediska jednotlivých funkcí, tak z pohledu optimalizací pro skutečně velké SCADA projekty. V dnešní době tedy nejsou výjimkou aplikace čítající desítky až stovky tisíc reálných proměnných. Z tohoto pohledu tedy již původní limity počtů proměnných hrubě neodpovídaly realitě. V novém ceníku byly adekvátně změněny takto:
 
PmRt100 : do 100 proměnných – runtime pro velmi malé projekty (se 70% slevou na další komponenty, vývoj aplikací do 100 proměnných bez nutnosti zakoupení vývojové licence)
PmRt50000 - PmRt50000 : runtime odstupňované podle počtu proměnných použitých v aplikaci
PmRtProf : nad 50 000 proměnných – runtime pro velmi velké projekty s vysokými počty proměnných
 
Dále bylo v ceníku provedeno množství zjednodušení a zlogičtění jednotlivých ceníkových sekcí a položek.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice