Promotic

PmaWeb - Webový přístup k aplikaci

V předchozích kapitolách jste v objektu "BoilerPlant/Boiler1/Data" vytvořili tři proměnné, "Temperature", "Power" a "Status". Do objektu "Temperature" se zapisuje každou sekundu číslo generované ve skriptu časovače "Emul". Hodnotu výkonu měníte a ovlivňujete posouváním táhla objektu PmgSliderBox, který jste umístili do okna nazvaného "Panel".

Nyní spusťte aplikaci a otevřete libovolný Web prohlížeč. V něm zadejte adresu "localhost" (nebo http://127.0.0.1). Do přihlašovacích údajů zadejte pouze "Jméno uživatele" = "oper" a potvrďte.

Web prohlížeč může zobrazovat pouze takový obsah aplikace, který byl povolen do Webu, a zároveň přihlášený uživatel má k tomu příslušná oprávnění. Pokud změníte hodnoty v lokální aplikaci, pak změny se projeví i ve Web prohlížeči a naopak. Pokud lokální aplikaci zastavíte, pak ve Web prohlížeči se zobrazí následující okno:

Poznámka: konfigurátor "PmaPanel > Web server > Způsob zobrazení chyby obnovování" umožňuje potlačit zobrazení chybového hlášení v obrazu při výpadku spojení se serverem.

Debug zobrazované stránky můžete provézt po kliknutí do obsahu daného obrazu a po stisknutí klávesy F12.Obsah aplikace můžete prohlížet na libovolném zařízení, které se nachází ve stejné síti jako aplikace.
© MICROSYS, spol. s r. o.