Promotic

Speciální funkce trendů

Následující body nebudeme provádět prakticky v aplikaci. Zmíníme se zde o možnostech využití výše popisovaných objektů pouze pro informativní účely.

PmaTrendGroup – ReadOnly:
Vrátíme se k objektu PmaTrendGroup v editoru Pma objektů. Jakýkoli objekt PmaTrendGroup může číst a vyhodnocovat data z databází které vytvořil systém PROMOTIC tak i z databází vytvořených jakýmkoli jiným systémem, třetí stranou v módu "jen pro čtení". Konfigurovat tuto možnost lze nastavením volby PmaTrendGroup > Trend > Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat).

Prohlížení jako funkce f(x):
Objekt PmgTrendViewer lze použít i jako obecný samostatný prohlížeč 2-rozměrné funkce f(x) (tzn. na ose X nemusí být znázorňován pouze časový průběh).
Tento typ zobrazování lze nastavit vlastností PmgTrendViewer.TimeType, pak všechny metody objektu tvPoints místo časových parametrů přebírají reálné hodnoty a místo časových vrácených hodnot vracejí reálné hodnoty, například metoda tvPoints.AddPoints v parametru vTimes přebírá pole reálných hodnot místo pole časů.
Viz také: Příklad pro zobrazení matematických funkcí pomocí prohlížeče trendů.

Editace bodů trendu pomocí událostí myši:
Pomocí objektu PmgTrendViewer lze kliknutím myši definovat průběh trendu (tzn. přidávat nové body nebo mazat existující) nebo graf 2-rozměrné funkce f(x) (podle nastavení vlastnosti PmgTrendViewer.TimeType), a to definováním skriptu v události PmgTrendViewer.onMouseArea. Pomocí metod tvPoints.AddPoints, tvPoints.RemovePoints lze na pozici, kde bylo kliknuto myši, umístit nový bod nebo z něj naopak bod(y) smazat, viz příklad v události onMouseArea.
© MICROSYS, spol. s r. o.