Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Speciální funkce trendů

Následující body nebudeme provádět prakticky v aplikaci. Zmíníme se zde o možnostech využití výše popisovaných objektů jen pro informativní účely.
 
PmTrend – ReadOnly:

Vrátíme se k objektu PmTrend v editoru aplikací. Jakýkoli PmTrend objekt může číst a vyhodnocovat data z databází vytvořených systémem PROMOTIC tak i z databází vytvořených jakýmkoli jiným systémem, třetí stranou v módu "pouze ke čtení". Konfigurovat tuto možnost lze nastavením volby PmTrend > Trend > Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat).

 
Prohlížení jako funkce f(x):

ActiveX objekt TrendsView lze využít i jako obecný samostatný prohlížeč 2-rozměrné funkce f(x) (tzn. na ose x nemusí být znázorňován pouze časový průběh).

Tento typ zobrazování je nastavován vlastností TrendsView.TimeType, pak všechny metody objektu tvPoints místo časových parametrů přebírají reálné hodnoty a místo časových vrácených hodnot vracejí reálné hodnoty, například metoda tvPoints.AddPoints v parametru vTimes přebírá pole reálných hodnot místo pole časů.

Viz také: Příklad na zobrazení matematických funkci pomocí prohlížečky trendů.

 
Editace bodů trendu pomocí událostí myši:

Pomocí ActiveX objektu TrendsView lze klikáním myši definovat průběh trendu (tzn. přidávat nové body nebo mazat existující) nebo graf 2-rozměrné funkce f(x) (dle nastavení vlastností TrendsView.TimeType), a to definováním skriptu v události TrendsView.onMouseArea. Pomocí metod tvPoints.AddPoints, tvPoints.RemovePoints lze na pozici, kde bylo kliknuto myši, umístit nový bod nebo z něj naopak bod(y) smazat, viz příklad v události onMouseArea.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice