Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Přidání prohlížečky trendů

Aby bylo možné prohlížet průběhy jednotlivých trendovaných veličin, je zapotřebí nejdříve založit nový grafický panel (je možné vložit prohlížečku trendů i do stávajícího panelu ale to teď nedělejte). Nevytvářejte však základní objekt typu PmPanel, kde by bylo nutné nastavit vše ručně, ale raději použijte předkonfiguraci připravenou pro prohlížení trendů:
 
V editoru aplikace vytvořte ve složce "/Kotelna/Kotel1" nový objekt: " / Obrazy (PmPanel) / Trendy a funkce / Prohlížečka trendů".
 
 
Po výběru této položky se zobrazí menu této předkonfigurace. Ve většině případů zde nemusíte nic měnit, postačí ponechat přednastavené parametry. Nyní vytvořený obraz přeložte. Tímto krokem jste právě vytvořili grafický obraz, který ve vaší aplikaci umožní prohlížení trendovaných hodnot.
 

Nastavení prohlížečky trendů

Po spuštění aplikace stiskněte v horní liště tlačítko s názvem "Obrazy". V otevřeném okně si vyberte "Panel Trends View" a potvrďte. Otevře se panel s prohlížečkou trendů, nicméně zatím nezobrazuje žádné průběhy hodnot, protože jste zatím nikde neurčili, které veličiny a jakým způsobem má prohlížečka zobrazit.
 
 
Nastavení prohlížečky v runtime:

Toto nastavení můžete udělat jak ve vývojovém prostředí tak i ve spuštěné aplikaci (v runtime). Nejprve si vyzkoušíte druhou možnost:

 
 

Provedené změny potvrďte tlačítkem "OK".

 
Tímto způsobem jste právě nastavili do prohlížeče trendů zobrazování průběhu jedné proměnné – "Teplota kotle č.1". Stejným způsobem můžete do seznamu zobrazovaných proměnných přidat další průběhy, ve vašem případě můžete přidat ještě proměnnou "Vykon".
 

Po výběru odpovídající veličiny se převezme její nastavení z trendového serveru. Pokud jste tedy ve vývojovém prostředí řádně provedli nastavení příslušných parametrů trendované veličiny (Zobrazovaný název, Minimum, Maximum, Jednotka, atd.), pak nemusíte nyní zadávat žádné další parametry. Potvrďte tedy vytvoření nového průběhu (trendu). Stejný postup zopakujte také pro "Vykon". Při každém novém otevření obrazu s prohlížečkou trendů by nyní bylo nutné takové nastavení (výběr trendovaných hodnot) znovu zopakovat, proto si v posledním kroku toto své nastavení uložte následujícím způsobem:

 
Opět stiskněte tlačítko pro nastavení a z nabídky vyberte volbu "Uložení konfigurační skupiny". V následně otevřeném okně můžete zadat podrobnější popis nastavení v položce "Název konfigurace" a pak zadat název souboru, do kterého se toto nastavení uloží. Po potvrzení se uloží aktuální nastavení prohlížeče trendů do zadaného souboru. Po opětovném otevření obrazu s prohlížečem trendů si můžete toto nastavení načíst pomocí tlačítka nastavení a volby "Načtení konfigurační skupiny", kde si můžete zvolit požadované dříve uložené nastavení prohlížeče trendů.
 
Nastavení prohlížečky ve vývojovém prostředí:

Nyní by bylo při každém otevření prohlížečky trendů nutné provést manuální načtení dříve vytvořené skupiny trendů z disku. Aby tento krok nebyl nutný, je možné prohlížečku trendů nastavit přímo ve vývojovém prostředí tak, aby se vždy spustila již s požadovaným nastavením:

 
 

Po potvrzení všech změn přeložte panel

 

Tímto nastavením dosáhnete toho, že při každém otevření prohlížečky trendů budou automaticky zobrazovány ty hodnoty, které jste zvolili v nastavení prohlížečky trendů ve vývojovém prostředí. Uživatel aplikace má však stále možnost načíst si jiné nastavení trendů nebo připravit a uložit své nové nastavení.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice