Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Trendování proměnných

Nyní můžete přistoupit k poslednímu kroku konfigurace vašich trendů - nastavení, které proměnné mají být zapisovány:
 
- Vyberte záložku Data v objektu "Kotelna/Kotel1/Data".
- Vyberte proměnnou: "Teplota". Otevřete konfigurační okno této proměnné (tlačítkem Editace nebo dvojklik myší).
- Vytvořte nové datové rozšíření tlačítkem "Přidat" a vyberte: Rozšíření o napojení na objekt PmTrend.
 
 
Nyní se otevře konfigurační okno datového rozšíření typu Trend:
 
Cílový objekt (PmTrend): Pomocí tlačítka se třemi tečkami zobrazíte seznam objektů PmTrend ve Vaší aplikaci.
Identifikátor trendu: Zde zadejte tepl1. Tímto současně zadáváte název sloupce v tabulce, do které se proměnná bude zapisovat.
Název k zobrazení: Název proměnné, který uvidí uživatel ve spuštěné aplikaci. Může obsahovat diakritiku, mezery, atd. Zde zadejte "Teplota kotle č.1".
Jednotka: Jednotka pro zobrazení hodnoty, zde zadejte °C (na české klávesnici se znak "stupeň" vytvoří stiskem kláves Shift + středník, vlevo od klávesy 1, po napsání dalšího znaku se zobrazí i znak stupeň, případně kombinace Alt + 0176).
Barva: Pomocí barevného tlačítka si můžete otevřít okno pro výběr barvy grafu této konkrétní proměnné.
 
Zbývající položky v tomto okně ponechte beze změn.
 
Provedené změny potvrďte. Tímto jste právě definovali, že proměnná "Teplota" bude trendována s periodou jedné sekundy. Stejným postupem můžete nyní definovat trendování i pro proměnnou s názvem "Vykon". Po spuštění aplikace si můžete ověřit, že na disku ve složce aplikace v podsložce Data existuje složka s názvem trend a že tato složka obsahuje soubor(y) typu *.dbf. Tento typ souborů je možné snadno otevřít (pro prohlížení) v programu MS Excel.
 
Výše popsaným postupem jste dosáhli stavu, kdy jsou každou sekundu zapisovány s časovou známkou aktuální hodnoty veličin "Teplota" a "Vykon" do databázové tabulky typu *.dbf. V následující části se dozvíte, jak zajistit zobrazení vašich trendovaných hodnot.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice