Promotic

Přidání objektu PmaTrendGroup

Nejprve v editoru Pma objektů v objektu "Boiler1" vytvořte nový objekt "/ Základní / PmaTrendGroup - Skupina trendů".
V otevřeném konfiguračním okně se zobrazí následující dotazy:Název vytvářeného objektu: Zde ponechte název Trend.
ID identifikátor skupiny: Protože v aplikaci může být více trendů, na tomto místě se zadává jednoznačný identifikátor (název) tohoto trendu, v našem případě zadejte Boiler1tr.
Uživatelský název skupiny: Zde zadejte "Boiler no.1 trends". Tento název následně uvidí uživatel při výběru proměnné, jejíž průběh chce sledovat.
Typ uložení: Zde lze vybrat způsob a formát uložení trendovaných dat (např. dBase, Access, MS SQL, atd.). Tento konfigurátor nyní ponechte beze změny.
Automatické ukládání po startu povoleno: Zatrhněte tuto volbu a data se pak budou automaticky zapisovat do databáze ihned po spuštění aplikace.
Perioda automatického ukládání [s]: Zde zadejte, jak často chcete data zapisovat (frekveci zápisu). Pro naše účely zadejte 1 sekundu.


Tímto jste vytvořili a nastavili možnost automatického zápisu hodnot v systému PROMOTIC do databáze dBase. V tomto okamžiku máte nastaveno jak často a do jaké databáze se bude zapisovat. Zatím jste však nikde nenastavili, které proměnné se mají zapisovat (trendovat). Definovat hodnoty, které chcete zapisovat do trendů lze dvěma způsoby:

1. Vytvořením proměnných v objektu PmaTrendGroup v kartě "Data"
2. Vytvořením datových rozšíření typu Trend v objektech PmaData – toto je způsob doporučovaný způsob, se kterým se seznámíte v dalším textu
© MICROSYS, spol. s r. o.