Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Přidání objektu PmTrend

Nejprve v editoru aplikace ve složce "Kotel1" vytvořte nový objekt " / Základní / PmTrend - Skupina trendů".

V otevřeném konfiguračním okně se zobrazí následující dotazy:

 
 
Název vytvářeného objektu: Zde zadejte název Trend.
ID identifikátor skupiny: Protože v aplikaci může být více trendů, na tomto místě se zadává jednoznačný identifikátor (název) tohoto trendu, v našem případě zadejte kotel1.
Uživatelský název skupiny: Zde zadejte Trendy kotle č.1. Tento název následně uvidí uživatel při výběru proměnné, jejíž průběh chce sledovat.
Typ uložení: Zde je možné vybrat způsob a formát uložení trendovaných dat (např. dBase, Access, MS SQL, atd.). Tento konfigurátor nyní ponechte beze změny.
Automatické ukládání veličin po startu povoleno: Zatrhněte tuto volbu a data se pak budou automaticky zapisovat do databáze ihned po startu aplikace.
Perioda automatického ukládání [s]: Zde zadejte, jak často chcete data zapisovat (frekveci zápisu). Pro naše účely zadejte 1 sekundu.
 

Tímto jste vytvořili a nastavili možnost automatického zápisu hodnot v systému PROMOTIC do databáze typu dBase. V tomto okamžiku máte nastaveno jak často a do jaké databáze se bude zapisovat. Zatím jste však nikde nenastavili, které proměnné se mají zapisovat (trendovat). Definovat hodnoty, které chcete zapisovat do trendů je možné dvěma způsoby:

 
1. Vytvořením proměnných v objektu PmTrend v záložce Data
2. Vytvořením datových rozšíření typu Trend v objektech PmData – toto je způsob doporučovaný způsob, se kterým se seznámíte v dalším textu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice