Promotic

Trendy

V předchozích kapitolách jste v objektu "BoilerPlant/Boiler1/Data" vytvořili tři proměnné, "Temperature", "Power" a "Status". Do objektu "Temperature" se zapisuje každou sekundu číslo generované ve skriptu časovače "Emul". Hodnotu výkonu měníte a ovlivňujete posouváním táhla objektu PmgSliderBox, který jste umístili do okna nazvaného "Panel".

Zatím můžete sledovat aktuální hodnoty teploty a měnit ručně hodnotu výkonu kotle číslo 1.

Bylo by však velice užitečné mít možnost vidět uceleně grafický průběh měřených hodnot např. za hodinu, den, měsíc ..., a to v reálném čase. Často je také požadováno zobrazení hodnot v přehledné tabulce.

Všechny tyto požadavky a mnoho dalších úkolů řeší systém PROMOTIC pomocí systému trendů. Trendování znamená ukládání hodnot vybraných proměnných s časovou známkou buď do paměti a/nebo na disk počítače. Tyto uložené hodnoty lze pak zobrazovat graficky nebo tabulkově jako časové průběhy těchto proměnných nebo je použít pro další analýzu.

V následujících kapitolách se naučíte:
- přidat do aplikace objekt PmaTrendGroup, který zajišťuje trendování vybraných hodnot a správně ho nastavit
- definovat, které proměnné chcete trendovat
- vytvořit obraz pro zobrazení trendů
© MICROSYS, spol. s r. o.