Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Otevření prohlížeče

V předchozích krocích jste vytvořili nový obraz. V této části si ukážeme několik příkladů jeho otevírání.

Výběr ze seznamu:

Ve spuštěné aplikaci stiskněte ikonu "Obrazy" v nástrojové liště a otevřete tak okno se seznamem obrazů aplikace, které byly do tohoto seznamu zařazeny.

V tom případě označte okno "Panel of Boiler no. 1" a stiskněte tlačítko "OK".Tlačítko v obrazu:

Druhým způsobem otevření panelu "Panel" může být ovládací tlačítko umístěné v obrazu, který se otevře po spuštění aplikace.

V editoru grafiky otevřete panel s názvem "MainPanel". Do něj kamkoli vložte ze skupiny Tlačítko jednostavové objekt Předkonfigurace "jednostavové - pouze text".Následně se otevře jeho konfigurační okno.
- Do konfigurátoru "Text" zadejte popis tlačítka například "Boiler1".
- V konfigurátoru "Akce" vyberte ze seznamu "Otevřít obraz - v hlavním rámu (target:main;)".
- Následně v konfigurátoru "Cesta k obrazu" nastavte cestu k panelu "Panel" – Relativní cesta k: MainPanel a potvrďte tlačítkem "OK". Poté umístěte tlačítko do obrazu.
Obrázek s funkcí tlačítka:

Třetím způsobem otevření okna "Panel" může být kliknutí myší nad libovolným obrázkem umístěným v obrazu.

V editoru grafiky otevřete okno s názvem "MainPanel". Ze skupiny Obrázek do něj kamkoli vložte objekt HeatOven02.svg.Kliknutím na tento objekt se otevře jeho konfigurační okno.

Vyberte kartu Události. Následně vyberte událost onMousePress.
Pravým tlačítkem myši otevřete menu a vyberte Skript průvodce.- V něm vyberte "Větvení - If" a následně v konfigurátoru "Podmínka" zadejte: pEvent.Action == 0
- Následně nastavte kursor mezi složené závorky.
- Dále vyberte "CreateView metoda" a následně v konfiguračním okně "Pma objekt - cesta" nastavte cestu k Pma objektu "Panel" – Relativní cesta k: MainPanel a potvrďte tlačítkem "Vložit na pozici kurzoru".

Skriptový průvodce vytvoří následující:

JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pEvent.Action == 1)
{
var oCreator = Pm.CreateView(pMe.PmPanel, "../BoilerPlant/Boiler/Panel", "", "target:main;");
oCreator.Open();
}
Tímto voláte nad objektem "Panel" metodu Pm.CreateView. Tato metoda otevře prohlížeč objektu "Panel". Obsah se objeví ve stejném okně, ve kterém byl předtím zobrazen obsah objektu MainPanel.

Vše potvrďte tlačítkem "OK" a uložte. Po spuštění aplikace se objeví v obrazu nové tlačítko s popisem "Boiler1" a obrázek kotle. Kliknutím na obrázek kotle nebo kliknete-li a uvolníte toto tlačítko, Otevře se okno "Panel of Boiler no. 1".


Otevření obrazu po spuštění aplikace

V aplikaci lze provést praktické nastavení, které způsobí otevření vašeho obrazu ihned po spuštění aplikace. Cesta k implicitnímu panelu je určena v konfigurátoru "Prohlížeč komponenty" rámu "main" objektu "Workspace" ve stromu Pma objektů, v kartě "Rámy".

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice