Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Události a záložka "Události"

V této kapitole budete pracovat na změně teploty v kotli. Samozřejmě, že ve skutečné aplikaci by se teplota kotle měla snímat z nějakého čidla. V našem jednoduchém příkladě se však hodnota teploty bude počítat skriptem (emulovat). Teplota se bude emulovat tak, že se každou sekundu přičte k výchozí teplotě konstantní hodnota. Nejjednodušší způsob, jak dosáhnout toho, aby se nějaký skript prováděl s určitou periodou, je použít objekt PmTimer (Časovač):
 
V editoru aplikace v objektu "Kotel1" vytvořte nový základní objekt typu PmTimer. Nazvěte jej "Emul". V záložce Časovač tohoto objektu proveďte následující nastavení:
 
 
Touto konfigurací jste dosáhli toho, že objekt bude po spuštění aplikace tikat každou sekundu, tzn. každou sekundu bude vyvolána událost onTick.
 
Záložka Události se skládá ze 3 částí:
 
- V levé horní části záložky vidíte seznam všech (tří) událostí objektu PmTimer:
 
- onStart .. událost oznamuje, že objekt byl vytvořen. Tuto událost má každý PROMOTIC objekt a pro každý objekt nastane jen jednou po spuštění aplikace.
- onStop .. událost oznamuje, že objekt byl zrušen. Tuto událost má každý PROMOTIC objekt a pro každý objekt nastane jen jednou při ukončování aplikace.
- onTick .. událost oznamuje, že objekt "tiknul". Tuto událost má pouze PmTimer a při naší konfiguraci tato událost nastane každou sekundu.
 
- V levé dolní části záložky je seznam parametrů zvolené události. Každá událost PROMOTIC objektu má dva parametry pMe a pEvent. Jejich význam objasníme později.
 
- V pravé části záložky je plocha, do které můžete psát skript, který přísluší zvolené události.
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice