Promotic

Události a karta "Události"

V této kapitole budete pracovat na změně teploty v kotli. Samozřejmě, že ve skutečné aplikaci by se teplota kotle měla snímat z nějakého čidla. V našem jednoduchém příkladě se však hodnota teploty bude počítat skriptem (emulovat). Teplota se bude emulovat tak, že se každou sekundu přičte k výchozí teplotě konstantní hodnota. Nejjednodušší způsob, jak dosáhnout toho, aby se nějaký skript prováděl s určitou periodou, je použít objekt PmaTimer (Časovač):

V editoru Pma objektů v objektu "Boiler1" vytvořte nový základní objekt typu PmaTimer. Nazvěte jej "Emul". V kartě "Časovač" tohoto objektu proveďte následující nastavení:Touto konfigurací jste dosáhli toho, že objekt bude po spuštění aplikace tikat každou sekundu, tzn. každou sekundu je vyvolána událost onTick.

Karta "Události" se skládá ze 3 částí:

- V levé horní části karty vidíte seznam všech (tří) událostí objektu PmaTimer:
- onStart .. událost oznamuje, že objekt byl vytvořen. Tuto událost má každý Pma objekt a pro každý objekt je vyvolána jen jednou po spuštění aplikace.
- onStop .. událost oznamuje, že objekt byl zrušen. Tuto událost má každý Pma objekt a pro každý objekt je vyvolána jen jednou při ukončování aplikace.
- onTick .. událost oznamuje, že objekt "tiknul". Tuto událost má pouze objekt PmaTimer a při naší konfiguraci tato událost je vyvolána každou sekundu.


- V levé dolní části karty je seznam parametrů zvolené události. Každá událost Pma objektu má dva parametry pMe a pEvent. Jejich význam objasníme později.


- V pravé části karty je plocha, do které můžete psát skript, který přísluší zvolené události.


© MICROSYS, spol. s r. o.