Promotic

Vytvoření dynamické části aplikace

Nyní již víte jak definovat jednotlivé datové proměnné (v editoru Pma objektů) a jak tyto proměnné vizualizovat napojením Pmg objektů datovými vazbami (v editoru Pmg objektů).
V následující části si ukážeme, jak lze pomocí skriptů aplikaci dynamizovat – zajistit aby ožila.

Obvykle je v praxi požadováno, aby aplikace každou sekundu provedla určitou činnost, nebo aby se po stisknutí klávesy nebo grafického tlačítka spustila určitá akce. Potřebujeme tedy definovat algoritmus (skript), který "něco" provede, když se "něco" stane.

V jednoduchých případech lze algoritmus definovat konfiguračním způsobem. Například komunikaci s vnějšími čidly lze nastavit tak, že se data sama aktualizují.

Systém PROMOTIC umožňuje psát algoritmy v programovacím jazyce JavaScript nebo VBScript.
Hlavní výhodou těchto jazyků je možnost práce s objekty – JavaScript i VBScript jsou objektové jazyky. A protože PROMOTIC je objektový systém, tyto jazyky jsou pro něj velmi přirozené.

Poznámka:
Od verze Pm9.0.0 lze používat oba jazyky. Doporučován je však jazyk JavaScript, protože je modernější.
Od verze Pm8.2.0 lze používat jazyk JavaScript v událostech Pmg objektů. V událostech Pma objektů se musel používat jazyk VBScript.
Ve starších verzích než PROMOTIC 8.2 lze používat pouze jazyk VBScript.
© MICROSYS, spol. s r. o.