Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Vytváření dynamické části aplikace

Nyní již víte jak definovat jednotlivé datové proměnné (v editoru aplikace) a jak tyto proměnné vizualizovat napojením grafických objektů datovými vazbami (v editoru obrazů). V následující části si ukážeme, jak je možné pomocí skriptů aplikaci dynamizovat – zajistit aby ožila.
 
Často je v praxi požadováno, aby aplikace každou sekundu provedla určitou činnost, nebo aby se při stisku klávesy nebo grafického tlačítka spustila určitá akce. Zpravidla tedy potřebujeme definovat algoritmus (skript), který "něco" provede, když se "něco" stane.
 
V jednoduchých případech lze algoritmus definovat konfiguračním způsobem. Například komunikaci s vnějšími čidly lze nakonfigurovat tak, že se data sama aktualizují.
 
Systém PROMOTIC umožňuje psát algoritmy v programovací jazyce VBScript. Tento jazyk je podmnožinou jazyka Visual Basic (VBScript = Visual Basic Script). Vše, co se zde v následujících kapitolách naučíte, můžete také použít například v programech Microsoft Excel nebo Word, kde je jazyk Visual Basic použit pro psaní maker.
 
Hlavní výhodou jazyka VBScript je možnost práce s objekty – VBScript je objektový jazyk. A protože PROMOTIC je objektový systém, jazyk VBScript je pro něj velmi přirozený.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice