Promotic

Automaticky vytvořené složky a soubory

Po prvním spuštění aplikace se ve složce aplikace (např. "C:\Promotic\Apps\Tutorial") vytvořily nové soubory a podsložky.

Vytvořilo se pět nových podsložek: Cfg, Data, Resource, DtBackup a Temp.

Poznámka: Umístění a názvy těchto složek lze změnit - viz konfigurátor "Cesty k systémovým složkám".

- Složka "Cfg" slouží pro ukládání konfiguračních souborů aplikace. Do této složky je přednastaveno ukládání konfigurací prohlížení trendů a alarmů (např. uživatelská konfigurace oken), ale projektant tam může ukládat i své další konfigurační soubory (např. *.ini).
- Složka "Data" slouží pro ukládání runtime dat. Do této složky je přednastaveno ukládání dat z trendů a alarmů, ale systém tam může ukládat i další soubory.
- Složka "Resource" slouží k umístění vlastních grafických a multimediálních souborů použitých v aplikaci.
- Složka "DtBackup" slouží k umístění záloh při konverzi starší verze aplikace na novou, při uložení celé aplikace (SaveAll) a jako složka pro automatickou periodickou zálohu při libovolných zápisech do PRA souboru.
- Složka "Temp" slouží jako cesta k dočasným a pomocným souborům pro vývojové prostředí i runtime.


Vytvořily se také nové soubory. Kromě již dříve vytvořeného souboru Tutorial.pra jsou ve stejné složce nyní další soubory:

- Tutorial.ini: tento INI soubor aplikace obsahuje některá nastavení pro vývojové prostředí i pro runtime prostředí.
- Tutorial.log: do tohoto logovacího souboru se zapisují základní informace o spouštění a běhu (čas spuštění/ukončení, vzniklé chyby atd.).
- Tutorial_Dt.log: do tohoto logovacího souboru se zapisují chyby vývojového prostředí.
© MICROSYS, spol. s r. o.