Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

První spuštění aplikace a použití INFO systému

V předchozích krocích jste vytvořili statickou a vizuální část aplikace. Aplikace se spouští (tzn. přechází se z vývojového do runtime prostředí) z editoru aplikace.
 
Můžete si vybrat jeden z těchto postupů:
- klikněte myší na ikonu "zelený trojúhelník" v nástrojové liště (v toolbaru) nebo
- stiskněte najednou klávesy Ctrl-B.
 
 
Výkon i teplota ukazují hodnotu 0, protože do nich doposud nebyla zapsána žádná data. Táhlem můžete zkusit změnit výkon na vyšší nebo nižší hodnotu. Hodnotu výkonu je možné zadat také pomocí textového zadavatele: dvojklik myší aktivuje editaci hodnoty (textové pole se podbarví žlutě), zadejte hodnotu a stiskněte Enter.
 
Použití INFO systému
 
Může se stát (pravděpodobně u složitějších aplikací než je tato), že se vše nechová přesně tak, jak chcete. Například hodnota v prvku text se nemění i když měníte nastavení táhla. Potřebovali byste se zkrátka podívat, jaká je skutečná hodnota proměnné "Vykon" a zda někde nenastala chyba.
 
Přesně k tomuto účelu v systému PROMOTIC slouží tzv. INFO systém, což je okno, pomocí kterého se můžete podívat dovnitř běžící aplikace. Toto okno otevřete kliknutím myši v toolbaru na ikonu "Info" nebo klávesami Ctrl-I. Okno INFO systému se skládá ze tří částí:
 
 
Vlevo je strom INFO položek. Například:
Errors - zde lze zjistit všechny chyby, které systém zjistil ve spuštěné aplikaci
SYSTEM - zde najdete globální systémové informace, například čas spuštění aplikace, verze systému PROMOTIC a mnoho dalších.
PmRoot - zde je kořen stromu informací o PROMOTIC objektech. Postupným rozkrýváním objektů (stejně jako v editoru aplikace) se můžete dostat až k objektu "Data" a v něm se dívat na hodnoty proměnných "Vykon" a "Teplota" (záložka Vars).
 
Uprostřed INFO okna jsou záložky zobrazující požadované informace.
 
Vpravo je sada ovládacích prvků INFO systému. Tlačítkem "Obnovit" můžete aktualizovat údaje, které jsou v aktivní záložce. Velmi praktické je použít automatickou obnovu údajů v záložce INFO systému, což se provede stiskem tlačítka "Start".
 
Zastavení aplikace
 
Pokud jste se seznámili s INFO systémem a zjistili z něho vše potřebné, pak můžete okno uzavřít. Celou aplikaci pak zastavíte kliknutím na ikonu Stop v nástrojové liště nebo klávesami Ctrl+S.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice