Promotic

První spuštění aplikace a použití INFO systému

V předchozích krocích jste vytvořili statickou a vizuální část aplikace. Aplikace lze spustit do runtime z vývojového prostředí dvěma způsoby:

- stiskněte tlačítko v nástrojové liště
- stiskněte klávesu F5.
V tuto chvíli je aplikace spuštěna do Runtime ale současně i ve vývojovém prostředí. Ve spuštěné aplikaci stiskněte ikonu "Obrazy" v nástrojové liště a otevřete tak okno se seznamem obrazů aplikace, které byly do tohoto seznamu zařazeny. V tom případě označte okno "Panel of Boiler no. 1" a stiskněte tlačítko "OK".Power i Temperature ukazují hodnotu 0, protože do nich doposud nebyla zapsána žádná data. Táhlem můžete zkusit změnit hodnotu "Power". Hodnotu "Power" lze zadat také pomocí textového zadavatele: dvojklik myší aktivuje editaci hodnoty (textové pole se podbarví žlutě), zadejte hodnotu a stiskněte Enter.

Použití INFO systému:

Může se stát (pravděpodobně u složitějších aplikací než je tato), že se vše nechová přesně tak, jak chcete. Například hodnota v objektu PmgNumber se nemění i když měníte nastavení táhla. Potřebovali byste se zkrátka podívat, jaká je skutečná hodnota proměnné "Power" a zda někde nenastala chyba.

Přesně k tomuto účelu v systému PROMOTIC slouží tzv. INFO systém, což je okno, pomocí kterého se můžete podívat dovnitř běžící aplikace. Toto okno otevřete kliknutím myši v nástrojové liště na ikonu "Info" nebo klávesami Ctrl-I. Okno INFO systému se skládá ze tří částí:Vlevo je strom položek. Například:
Errors - zde lze zjistit všechny chyby, které systém zjistil ve spuštěné aplikaci.
SYSTEM - zde najdete globální systémové informace, například čas spuštění aplikace, verze systému PROMOTIC a mnoho dalších.
PmaRoot - zde je kořen stromu informací o Pma objektech. Postupným rozkrýváním objektů (stejně jako v editoru Pma objektů) se můžete dostat až k objektu "Data" a v něm se dívat na hodnoty proměnných "Power" a "Temperature" (karta Vars).


Uprostřed okna INFO systému jsou karty zobrazující požadované informace.

Vpravo je sada ovládacích tlačítek INFO systému. Tlačítkem "Obnovit" můžete aktualizovat údaje, které jsou v aktivní kartě. Velmi praktické je použít automatickou obnovu údajů INFO systému, což se provede stiskem tlačítka "Start".

Zastavení aplikace:

Pokud jste se seznámili s INFO systémem a zjistili z něho vše potřebné, pak můžete okno uzavřít.
Aplikace lze zastavit čtyřmi způsoby:
V runtime: stiskněte tlačítko "Stop" v nástrojové liště nebo stiskněte klávesy Ctrl+S
Ve vývojovém prostředí: stiskněte tlačítko v nástrojové liště nebo stiskněte klávesy Shift+F5

Celou aplikaci pak zastavíte kliknutím myši na tlačítko "Stop" v nástrojové liště nebo klávesami Ctrl+S.
© MICROSYS, spol. s r. o.