Promotic

První kroky

Založení a otevření aplikace:

Novou PROMOTIC aplikaci lze vytvořit a otevřít několika způsoby:

Způsob založení a otevření aplikace:

Spusťte systém PROMOTIC (\Promotic\PmManager.exe) a v kartě "Aplikace" stiskněte tlačítko (Přidat).

Nyní se otevře okno, ve kterém vyberte, jaký typ aplikace chcete vytvořit. V případě, že chcete vytvořit Aplikaci s příklady, Demo nebo Tutoriál, vyberte příslušnou volbu. Pro vytváření Základní aplikace ponechte nastavení a stiskněte tlačítko "Dále". Systém zjistí, že je tato aplikace zcela prázdná a proto otevře okno s dotazy. Na základě vložených informací se pak v prázdné aplikaci vytvoří předkonfigurované objekty.


Poté vyberte umístění a název souboru aplikace. Pro účely našeho příkladu #apps:Tutorial/Tutorial.pra.

- Název aplikace: Zde zadejte "Boiler room visualization"
- Skriptovací jazyk objektu: JavaScript
- Vložit okno "O aplikaci": Zatrhněte tento checkbox pro vložení okna "About" ("O aplikaci")
- Název dodavatelské aplikační firmy: Tento text se použije pouze v okně "About" ("O aplikaci").
- Realizováno pro firmu: Tento text se použije pouze v okně "About" ("O aplikaci").
- Aplikace bude nabízena do Webu: Zatrhněte tento checkbox, aby aplikace byla zároveň Web serverem a nabízela HTML a XML stránky. Tato volba způsobí, že se v aplikaci vytvoří objekt PmaWeb a další objekty se předkonfigurují pro použití na Webu.


Další konfigurátory ponechte beze změny a potvrďte tlačítkem "Další".Poznámka: Z praxe doporučujeme vytvářet krátké názvy souborů. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

V následujících oknech vyberte rozložení hlavního okna aplikace a vzhled nástrojové lišty aplikace a vše potvrďte. Systém nyní vytvoří předkonfigurované objekty (budou vysvětleny v další kapitole). Veškerá nastavení lze změnit kdykoli v průběhu tvorby vaší aplikace.

Popsaným postupem jste založili aplikaci, otevřeli jste ji a nechali jste vytvořit základní předkonfigurované objekty. Celá další část učebnice se bude zabývat editováním (plněním) aplikace. Plnění aplikace lze formálně rozdělit do tří částí:

a) Statická část:
V této části projektant vytváří svou aplikaci pomocí Pma objektů (např. časovač, data, komunikace), upravuje vlastnosti těchto objektů a umísťuje je do hierarchického stromu. Vytváří se zde vnitřní struktura aplikace.

b) Vizuální část:
V této části projektant vytváří grafické obrazy, do obrazů umísťuje Pmg objekty a nastavuje jejich vlastnosti. Datovými vazbami pak spojuje Pmg objekty s objekty, které byly definovány ve statické části. Vytváří se zde vnější vzhled aplikace – grafický interface.
Poznámka: Funkční aplikaci lze vytvořit i bez vizuální části.

c) Dynamická část:
V této části projektant definuje vlastní funkčnost aplikace, co má například objekt dělat každou sekundu, co se má stát, když uživatel stiskne tlačítko nebo klávesu atd.
Poznámka: U velmi jednoduchých aplikací (např. pouhé zobrazování přicházejících hodnot) se tato část nemusí tvořit.

Tyto tři části tvorby aplikace jsou ve skutečnosti jen formální a často se prolínají. V samotném systému toto rozdělení není striktně definováno. Pomůže nám však při následujícím výkladu, který je rozdělen právě do těchto tří částí.
© MICROSYS, spol. s r. o.