Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace

Doposud jste při vytváření aplikace používali pouze základní PROMOTIC objekty, které pak bylo nutné patřičným způsobem nastavit. K vytvoření fungující aplikace jste tak museli vytvořit více jednotlivých objektů a všechny je bylo nutné správně nakonfigurovat. Kromě tohoto obecného způsobu práce je také možné vytvářet funkční aplikace mnohem rychlejší a jednodušší cestou, s použitím předem připravených a přednastavených objektů či dokonce skupin objektů – tzv. předkonfigurací.
 

Předkonfigurace není vlastně nic jiného než objekt nebo skupina základních objektů systému PROMOTIC, které jsou přednastaveny pro konkrétní použití. V systému PROMOTIC najdete připravené předkonfigurace pro komunikace, pro práci s databázemi, ale také celé obrazovky například pro správu uživatelů, zobrazení trendů, různá zadávací okna, reporty, atd.

 

Při vložení předkonfigurace do aplikace se otevře její vlastní konfigurační okno, ve kterém projektant aplikace může nastavit důležité vlastnosti dané předkonfigurace, například IP adresu síťového zařízení se kterým se má komunikovat, periodu vyčítání a zápisu dat, atd. Všechny objekty vytvořené pomocí předkonfigurací je však možné dále ručně konfigurovat a to včetně změn již dříve nastavených parametrů. Příklad jak se předkonfigurace používají jsme Vám ukázali již při založení nové aplikace - použili jste jeden z předem připravených základních vzhledů (rozložení plochy) aplikace.

 

Vložení objektu (skupiny objektů) pomocí předkonfigurace je obdobné jako vložení nového základního objektu do aplikace:

 
- Klikněte pravým tlačítkem myši nad objektem "PmRoot nebo nad složkou "PmFolder" a vyberte položku "Nový objekt".
- V levé části otevřeného konfiguračního okna vyberte příslušnou skupinu předkonfigurací, například "Komunikace", případně i podskupinu, například " / Komunikace / S7 komunikační protokol".
- Ve zvolené skupině zvolte odpovídající konfiguraci (např. PmS7 - Simatic S7-1200 Ethernet - Sestava komunikace s daty a obrazem).
- V zobrazeném konfiguračním okně nastavte požadované parametry (např. Síťová adresa, Číslo TCP/UDP portu atd.).
 

Pomocí několika kliknutí myši jste právě rozšířili aplikaci o plně funkční komunikaci se zařízením Simatic S7 1200. Stejným způsobem je možné přidat do aplikace komunikace dalšími protokoly (např. Modbus komunikační protokol), okno s prohlížečem trendů, či panel s numerickou nebo alfanumerickou klávesnicí pro zadávání údajů na dotykových displejích, atd.

 

Jak sami vidíte, předkonfigurace slouží k výraznému zrychlení a usnadnění práce při vytváření aplikací, které obsahují standardizované nebo opakující se funkční celky.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice