Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Datová rozšíření

Další důležitou funkcí systému PROMOTIC, která výrazně zjednodušuje návrh a tvorbu aplikace jsou tzv. datová rozšíření. Datová rozšíření umožňují přidání nové inteligence/funkčnosti k jednotlivým proměnným v objektu PmaData. Jinými slovy, pro každou proměnnou v objektu PmaData můžete definovat, co se má s touto proměnnou provádět. Zda má být přečtena z komunikačního ovladače nebo z OPC serveru, zda má být trendována, zda má být nad danou položkou vyhodnocován alarm, atd. Pro každou proměnnou může být definováno více datových rozšíření.

Datová rozšíření lze definovat pouze v objektu PmaData. Kromě toho je nutné, aby ve vytvářené aplikaci byl alespoň jeden objekt, který příslušnou funkčnost zajišťuje, například objekt PmaTrendGroup pro trendování nebo objekt PmaCommGroup pro napojení na komunikační ovladač, atd.

Datová rozšíření výrazně zjednodušují návrh celé aplikace a umožňují soustředit logiku zpracování příslušné hodnoty na jedno místo – do objektu PmaData. Tímto způsobem se objekt PmaData stává v aplikaci centrálním objektem pro uchování dat a práci s nimi.

Koncept datových rozšíření je pro svou jednoduchost velmi často využíván pro vyčítání dat, trendování, alarm, atd. Proto je jeho pochopení důležité pro snadnou orientaci v dalších částech této učebnice, kde budou detailně popsány konkrétní způsoby vytváření jednotlivých datových rozšíření.

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno

Dále - Trendy
Navigace:
 
 
- Datová rozšíření
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice