Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Datová rozšíření

Další důležitou funkcí systému PROMOTIC, která výrazně zjednodušuje návrh a tvorbu aplikace jsou tzv. datová rozšíření. Datová rozšíření umožňují přidání nové inteligence/funkčnosti k jednotlivým proměnným v objektu PmData. Jinými slovy, pro každou proměnnou v objektu PmData můžete definovat, co se má s touto proměnnou provádět. Zda má být přečtena z komunikačního ovladače nebo z OPC serveru, zda má být trendována, zda má být nad danou položkou vyhodnocován alarm, atd. Pro každou proměnnou může být definováno více datových rozšíření.
 

Datová rozšíření je možné definovat pouze v objektu PmData. Kromě toho je nutné, aby ve vytvářené aplikaci byl alespoň jeden objekt, který příslušnou funkčnost zajišťuje, například objekt PmTrend pro trendování nebo objekt PmCommData pro napojení na komunikační ovladač, atd.

 

Datová rozšíření výrazně zjednodušují návrh celé aplikace a umožňují soustředit logiku zpracování příslušné hodnoty na jedno místo – do objektu PmData. Tímto způsobem se objekt PmData stává v aplikaci centrálním objektem pro uchování dat a práci s nimi.

 

Koncept datových rozšíření je pro svou jednoduchost velmi často využíván pro vyčítání dat, trendování, alarmování, atd. Proto je jeho pochopení důležité pro snadnou orientaci v dalších částech této učebnice, kde budou detailně popsány konkrétní způsoby vytváření jednotlivých datových rozšíření.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice