Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikace pomocí rozhraní OPC

Komunikace pomocí rozhraní OPC předpokládá, že na počítači kde je spouštěna aplikace PROMOTIC je nainstalován a správně nastaven příslušný OPC server. Je také možné komunikovat s OPC serverem běžícím na jiném počítači. Za tímto účelem je však potřeba provést další nastavení v OS Windows. Toto nastavení není úplně jednoduché a je popsáno v dokumentaci PROMOTIC v kapitole Konfigurace DCOM rozhraní pro OPC server. My se tedy budeme nyní zabývat první, jednodušší variantou komunikace s lokálním OPC serverem.
 
Přidání objektů pro OPC komunikaci
- do objektu "Komunikace" vložte nový objekt PmOpcClient
- v záložce OPC v konfigurátoru "OPC server - CLSID/ProgID" pomocí tlačítka se třemi tečkami zvolte požadovaný OPC server.
 
Poznámka: Pokud na daném počítači není nainstalován žádný OPC server, pak je seznam prázdný. Systém automaticky vytvoří objekt PmOpcClientData. V rámci jednoho objektu PmOpcClient je možné vytvořit více takových skupin.
 
Výše uvedeným postupem jste v aplikaci vytvořili napojení na OPC server. Nicméně pro funkční komunikaci vám ještě zbývá nastavit, které proměnné chcete vyčítat.
 
Definice vyčítaných proměnných

Proměnné lze definovat přímo v objektu PmOpcClientData, ale lepším řešením je jejich definice pomocí datových rozšíření:

- Vyberte záložku Data v objektu "Kotelna/Kotel1/Data".
- Vyberte proměnnou: "Teplota". Otevřete konfigurační okno této proměnné (tlačítkem Editace nebo dvojklik myší).
- Vytvořte nové datové rozšíření tlačítkem "Přidat" a vyberte: ExtOpcClient.
- V konfigurátoru "Cílový objekt (PmOpcClientData)" pomocí tlačítka se třemi tečkami vyberte výše vytvořený objekt typu PmOpcClientData (cesta k objektu "/Komunikace/OpcClient/Data0").
- Otevřete konfigurátor pro nastavení "ItemID" pomocí tlačítka se třemi tečkami a vyberte požadovanou proměnnou ze seznamu nabízených hodnot dostupných v OPC serveru.
 
Tento způsob výběru vyčítaných hodnot dnes umožňuje většina OPC serverů. Pokud použitý OPC server nepodporuje takový způsob výběru hodnot, pak je nutné zadat adresu požadované proměnné ručně do konfigurátoru ItemID. Popis správného nastavení najdete v dokumentaci příslušného OPC serveru.
 
Výše popsaným způsobem jste nastavili, že proměnná "Teplota" bude vyčítána z OPC serveru. V případě komunikace pomocí OPC rozhraní je potřeba zablokovat dříve vytvořené způsoby získávání teploty – výpočet ve skriptu časovače nebo vyčtení z komunikačního ovladače. Nyní se po spuštění aplikace automaticky vyčítá hodnota teploty ze zvoleného OPC serveru.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice