Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikace pomocí rozhraní OPC

Komunikace pomocí rozhraní OPC předpokládá, že na počítači kde je spouštěna aplikace PROMOTIC je nainstalován a správně nastaven příslušný OPC server. Je také možné komunikovat s OPC serverem běžícím na jiném počítači. Za tímto účelem je však potřeba provést další nastavení v OS Windows. Toto nastavení není úplně jednoduché a je popsáno v dokumentaci PROMOTIC v kapitole Konfigurace DCOM rozhraní pro OPC server. My se tedy budeme nyní zabývat první, jednodušší variantou komunikace s lokálním OPC serverem.
 
Přidání objektů pro OPC komunikaci
- do objektu "Komunikace" vložte nový objekt PmOpcClient
- v záložce OPC v konfigurátoru "OPC server - CLSID/ProgID" pomocí tlačítka se třemi tečkami zvolte požadovaný OPC server.
 
Poznámka: Pokud na daném počítači není nainstalován žádný OPC server, je seznam prázdný. Systém automaticky vytvoří objekt PmOpcClientData. V rámci jednoho objektu PmOpcClient je možné vytvořit více takových skupin.
 
Výše uvedeným postupem jste v aplikaci vytvořili napojení na OPC server. Nicméně pro funkční komunikaci vám ještě zbývá nastavit, které proměnné chcete vyčítat.
 
Definice vyčítaných proměnných

Proměnné lze definovat přímo v objektu PmOpcClientData, ale lepším řešením je jejich definice pomocí datových rozšíření:

- Vyberte záložku Data v objektu "Kotelna/Kotel1/Data".
- Vyberte proměnnou: "Teplota". Otevřete konfigurační okno této proměnné (tlačítkem Editace nebo dvojklikem).
- Vytvořte nové datové rozšíření tlačítkem "Přidat" a vyberte: ExtOpcClient.
- V konfigurátoru "Cílový objekt (PmOpcClientData)" pomocí tlačítka se třemi tečkami vyberte výše vytvořený objekt typu PmOpcClientData (cesta k objektu "/Komunikace/OpcClient/Data0").
- Otevřete konfigurátor pro nastavení "ItemID" pomocí tlačítka se třemi tečkami a vyberte požadovanou proměnnou ze seznamu nabízených hodnot dostupných v OPC serveru.
 
Tento způsob výběru vyčítaných hodnot dnes umožňuje většina OPC serverů. V případě, že použitý OPC server nepodporuje takový způsob výběru hodnot, je nutné zadat adresu požadované proměnné ručně do konfigurátoru ItemID. Popis správného nastavení najdete v dokumentaci příslušného OPC serveru.
 
Výše popsaným způsobem jste nastavili, že proměnná "Teplota" bude vyčítána z OPC serveru. V případě komunikace pomocí OPC rozhraní je potřeba zablokovat dříve vytvořené způsoby získávání teploty – výpočet ve skriptu časovače nebo vyčtení z komunikačního ovladače. Nyní se po spuštění aplikace automaticky vyčítá hodnota teploty ze zvoleného OPC serveru.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice