Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikace pomocí rozhraní OPC

Komunikace pomocí rozhraní OPC předpokládá, že na počítači kde je spouštěna aplikace PROMOTIC je nainstalován a správně nastaven příslušný OPC server. Je také možné komunikovat s OPC serverem běžícím na jiném počítači. Za tímto účelem je však potřeba provést další nastavení v OS Windows. Toto nastavení není úplně jednoduché a je popsáno v dokumentaci PROMOTIC v kapitole Konfigurace DCOM rozhraní pro OPC-DA server. My se tedy budeme nyní zabývat první, jednodušší variantou komunikace s lokálním OPC serverem.
 
Přidání objektů pro OPC komunikaci
 
 

Výše uvedeným postupem jste do aplikace vložili a nastavili komunikační ovladač. Systém automaticky vytvořil následující komunikační objekty PmaOpcDaClient a objekt PmaOpcDaClientGroup s odpovídajícím nastavením.

 

Dále byly vytvořeny následující objekty:

- grafický panel PanelData, zobrazující hodnoty vyčítané ze zařízení.
- Data, ve kterém jsou předpřipravené proměnné s datovým rozšířením typu komunikace.
Poznámka: Jakákoliv změna v napojeném objektu PmaData se automaticky promítne v tomto obraze (dojde k automatickému načtení aktuálních dat).
 
- v objektu PmaOpcDaClient, v kartě "OPC" v konfigurátoru "OPC server - CLSID/ProgID" vyberte (pomocí tlačítka se třemi tečkami) požadovaný OPC server.
 
Poznámka: Pokud na daném počítači není nainstalován žádný OPC server, pak je seznam prázdný. Systém automaticky vytvoří objekt PmaOpcDaClientGroup. V rámci jednoho objektu PmaOpcDaClient je možné vytvořit více takových skupin.
 
Výše uvedeným postupem jste v aplikaci vytvořili napojení na OPC server. Nicméně pro funkční komunikaci vám ještě zbývá nastavit, které proměnné chcete vyčítat.
 
Definice vyčítaných proměnných

Proměnné lze definovat přímo v objektu PmaOpcDaClientGroup, ale lepším řešením je jejich definice pomocí datových rozšíření:

- Vyberte kartu Data v objektu "Comm/CommOpcDa/Data".
- Vyberte proměnnou: "d0". Otevřete konfigurační okno této proměnné (tlačítkem Editace nebo dvojklik myší).
- Vytvořte nové datové rozšíření tlačítkem "Přidat" a vyberte: OpcDaClient - Rozšíření o napojení na OPC DA server.
- V konfigurátoru "Cílový objekt (PmaOpcDaClientGroup)" vyberte (pomocí tlačítka se třemi tečkami) výše vytvořený objekt typu PmaOpcDaClientGroup (cesta k objektu "/Comm/OpcDaClient/Group1").
- Otevřete konfigurátor pro nastavení "ItemID" a vyberte (pomocí tlačítka se třemi tečkami) požadovanou proměnnou ze seznamu nabízených hodnot dostupných v OPC serveru.
- Totéž proveďte pro proměnnou "d1".
 
 
Tento způsob výběru vyčítaných hodnot dnes umožňuje většina OPC serverů. Pokud použitý OPC server nepodporuje takový způsob výběru hodnot, pak je nutno zadat adresu požadované proměnné ručně do konfigurátoru "ItemID". Popis správného nastavení najdete v dokumentaci příslušného OPC serveru.

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice