Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikace pomocí PROMOTIC ovladačů

V této části si ukážeme příklad použití komunikace protokolem Modbus Ethernet (ovladač PmModbusMr - Ovladač pro komunikaci protokolem Modbus Master). Nicméně postup vytvoření funkční komunikace je stejný i pro jakýkoliv jiný PROMOTIC ovladač (např. pro ovladač PmS7, PmBACnet, atd.):
 
Předkonfigurace pro komunikace
- Do objektu PmRoot vložte nový objekt PmFolder s názvem "Komunikace".
 
Poznámka: Pomocí objektů typu PmFolder můžete tvořit logickou strukturu aplikace.
- V horní části dalšího okna zvolte typ komunikace "Síťová TCP/IP komunikace".
- Zadejte síťovou adresu PLC
Další volby můžete ponechat beze změn a potvrďte:
 

Přeložte všechny obrazy.

Výše uvedeným postupem jste do aplikace vložili a nastavili komunikační ovladač. Systém automaticky vytvořil následující objekty pro komunikaci PmComm a PmCommData s odpovídajícím nastavením.

 

Dále byly vytvořeny následující objekty:

- Data, ve kterém jsou předpřipravené proměnné s datovým rozšířením typu komunikace.
- a grafický panel PanelData, zobrazující hodnoty vyčítané ze zařízení.

Poznámka: Jakákoliv změna v napojeném objektu PmData se automaticky promítne v tomto obraze (dojde k automatickému načtení aktuálních dat).

 
Nyní si ukážeme jak napojit proměnnou "Teplota" na komunikační data. Toto nastavení je dosti podobné nastavení trendovaných proměnných pomocí datových rozšíření.:
- Vyberte záložku Data v objektu "Kotelna/Kotel1/Data".
- Vyberte proměnnou: "Teplota". Otevřete konfigurační okno této proměnné (tlačítkem Editace nebo dvojklik myší).
- Vytvořte nové datové rozšíření tlačítkem "Přidat" a vyberte: Datové rozšíření: ExtComm.
- V konfigurátoru "Cílový objekt (PmCommData)" pomocí tlačítka se třemi tečkami vyberte výše vytvořený objekt typu PmCommData (cesta k objektu "/Komunikace/CommModbus/Comm/Data").
- Otevřete konfigurátor pro nastavení "ItemID" pomocí tlačítka se třemi tečkami. Všechny doposud uvedená nastavení jsou stejná pro libovolný komunikační protokol.
- Následně nastavte parametry specifické pouze pro Modbus a změny uložte.

Proveďte překlad všech panelů a aplikaci nyní můžete spustit do runtime. Klikněte na ikonu "Obrazy" v horní nástrojové liště a otevřete okno se seznamem obrazů aplikace, které byly do tohoto seznamu zařazeny. Vyberte ze seznamu "Modbus - Přijímaná data".

 
Pomocí INFO systému můžete sledovat mj. stav a kvalitu komunikace.
 
Další možnosti komunikace

Ve výše uvedených případech jste vždy definovali pro danou proměnnou adresu v zařízení, ze které má být tato proměnná vyčtena. Takový způsob komunikace se v některých případech může ukázat jako méně vhodný, a v některých protokolech dokonce není možný vůbec.

Příkladem takového protokolu může být obecný znakový/binární protokol PmChar, který umožňuje projektantovi aplikace vytvořit vlastní komunikační protokol pro zařízení s jednoduchou ale nestandardní komunikací.

K takové komunikaci na nižší úrovni slouží komunikační objekt PmCommMsg, který je možné vytvořit pouze v objektu PmComm. V objektu PmCommMsg je možné nastavit komunikační zprávu, která bude zaslána do příslušného zařízení a objekt PmCommMsg může také zpracovat případnou odpověď na tuto zprávu.

Podrobnější informace k tomuto způsobu komunikace najdete v popisu objektu PmCommMsg.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice