Promotic

Komunikace pomocí PROMOTIC ovladačů

V této části si ukážeme příklad použití komunikace protokolem Modbus Ethernet (komunikační ovladač PmModbusMr).
Nicméně postup vytvoření funkční komunikace je stejný i pro jakýkoli jiný PROMOTIC ovladač (např. pro ovladač PmS7, PmBACnet, atd.):

Předkonfigurace pro komunikace
- Do objektu PmaRoot vložte nový objekt PmaFolder s názvem "Comm".
 
Poznámka: Pomocí objektů typu PmaFolder můžete tvořit logickou strukturu aplikace.

- V horní části dalšího okna vyberte typ komunikace "Síťová TCP/IP komunikace".
- Zadejte síťovou adresu PLC automatu
Další volby můžete ponechat beze změn a potvrďte:

Výše uvedeným postupem jste do aplikace vložili a nastavili komunikační ovladač. Systém automaticky vytvořil následující komunikační objekty PmaComm a PmaCommGroup s odpovídajícím nastavením.

Dále byly vytvořeny následující objekty:
- Data, ve kterém jsou předpřipravené proměnné s datovým rozšířením ExtComm.
- a grafický obraz PanelData, zobrazující hodnoty vyčítané ze zařízení.

Poznámka: Jakákoliv změna v napojeném objektu PmaData se automaticky promítne v tomto obrazu (dojde k automatickému načtení aktuálních dat).

Nyní si ukážeme jak napojit proměnnou "Temperature" na komunikační data. Toto nastavení je dosti podobné nastavení trendovaných proměnných pomocí datového rozšíření.:
- Vyberte kartu Data v objektu "BoilerPlant/Boiler1/Data".
- Vyberte proměnnou: "Temperature". Otevřete konfigurační okno této proměnné (tlačítko "" nebo dvojklik myší).
- Vytvořte nové datové rozšíření (tlačítkem "Přidat") a vyberte: Datové rozšíření: Comm - Datové rozšíření pro napojení na objekt PmaCommGroup.
- V konfigurátoru "Cílový objekt (PmaCommGroup)" vyberte (pomocí tlačítka se třemi tečkami) výše vytvořený objekt typu PmaCommGroup (cesta k objektu "/Comm/CommModbus/Comm/Group1").
- Otevřete konfigurátor pro nastavení "ItemID" (pomocí tlačítka se třemi tečkami). Všechna doposud uvedená nastavení jsou stejná pro libovolný komunikační protokol.
- Následně nastavte parametry specifické pouze pro protokol Modbus a uložte změny.

Aplikaci nyní můžete spustit do runtime.
Stiskněte tlačítko "Obrazy" v nástrojové liště a otevřete okno se seznamem obrazů aplikace, které byly do tohoto seznamu zařazeny.
Vyberte ze seznamu "Modbus - Přijímaná data".

Pomocí INFO systému můžete sledovat mj. stav a kvalitu komunikace.


Další možnosti komunikace
Ve výše uvedených případech jste vždy definovali pro danou proměnnou adresu v zařízení, ze které má být tato proměnná vyčtena. Takový způsob komunikace se v některých případech může ukázat jako méně vhodný, a v některých protokolech dokonce není možný vůbec.
Příkladem takového protokolu může být obecný znakový/binární protokol PmChar, který umožňuje projektantovi aplikace vytvořit vlastní komunikační protokol pro zařízení s jednoduchou ale nestandardní komunikací.
K takové komunikaci na nižší úrovni slouží objekt PmaCommMsg, který lze vytvořit pouze v objektu PmaComm. V objektu PmaCommMsg lze nastavit komunikační zprávu, která bude zaslána do příslušného zařízení a objekt PmaCommMsg může také zpracovat případnou odpověď na tuto zprávu.
Podrobnější informace k tomuto způsobu komunikace najdete v popisu objektu PmaCommMsg.
Navigace:
 
 
- Komunikace pomocí PROMOTIC ovladačů
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.