Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikace

V předchozích kapitolách jste v objektu "BoilerPlant/Boiler1/Data" vytvořili tři proměnné, "Temperature", "Power" a "Status". Do objektu "Temperature" se zapisuje každou sekundu číslo generované ve skriptu časovače "Emul". Hodnotu výkonu měníte a ovlivňujete posouváním táhla objektu PmgSliderPane, který jste umístili do okna nazvaného "Panel".
 
Ve skutečných zařízeních jsou hodnoty teplot, tlaků, průtoků, rychlostí, atd. nejčastěji dostupné prostřednictvím PLC automatů. Systém PROMOTIC umožňuje s těmito PLC automaty a dalšími zařízeními komunikovat – vyměňovat data.
 
Počítače obecně umožňují komunikovat s okolním světem různými způsoby. Pomocí sériového portu, po síti nebo pomocí speciálních rozšiřujících karet, zápisem a čtením souborů či databází. atd.
 

Z pohledu systému PROMOTIC můžeme komunikace rozdělit následujícím způsobem:

- komunikace pomocí komunikačních ovladačů systému PROMOTIC
- tyto ovladače umožňují komunikovat se zařízeními připojenými přes sériový port počítače nebo přes Ethernet.
- pokud je pro vámi používané zařízení dostupný komunikační ovladač, pak pak doporučujeme jeho použití, v jiném případě použijte například OPC komunikaci
- výhodou tohoto způsobu komunikace je, že nejsou potřeba žádné mezistupně mezi daným zařízením a systémem PROMOTIC - to znamená, že jednodušší nastavení a oživení komunikace
- komunikace pomocí OPC komunikace
- komunikace mezi systémem PROMOTIC a OPC serverem probíhá jednotným způsobem bez ohledu na to, zda komunikace mezi OPC serverem a zařízeními probíhá přes sériový port počítače, přes Ethernet nebo pomocí speciálních komunikačních karet, atd.
- výhodou tohoto způsobu komunikace je jeho dostupnost prakticky pro všechny PLC automaty
- nevýhodou tohoto způsobu komunikace je nutnost zakoupení/instalace OPC serveru k příslušným PLC a jeho správné nastavení
- komunikace pomocí ActiveX objektů
- Někteří výrobci nedodávají pro svá zařízení OPC servery, ale komunikační prvky v podobě ActiveX objektů. PROMOTIC komunikuje tímto způsobem například se zařízeními Amit, Johnson Controls, atd.
- jiné způsoby komunikace – tyto možnosti jsou zde uvedeny pro úplnost, jejich popis překračuje účel této učebnicee
- Komunikace pomocí DLL knihoven
 
V následujících kapitolách se tedy naučíte:
- přidat a správně nastavit objekty PmaComm a PmaCommGroup, které zajišťují komunikaci pomocí vybraného komunikačního protokolu nebo pomocí OPC komunikace.
- definovat datové rozšíření, které bude vyčítat hodnoty z komunikace

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice