Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Pokročilé alarmování

Výše uvedené postupy umožňují rychle a jednoduše definovat alarmování proměnných v aplikaci. Pokud tyto možnosti z jakýchkoli důvodů nedostačují, pak je možné s alarmy pracovat také ve skriptech. Tímto způsobem je možné využít další vlastnosti alarmního systému, které nejsou dostupné prostřednictvím datových rozšíření.

Podrobnější informace o tomto způsobu práce s alarmy najdete v kapitole Systém Alarmů a Eventů a v popisu objektu PmAlarmEvent.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice