Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Binární alarmování proměnných

Nastavení binárního alarmování binární proměnné pomocí datového rozšíření:
 
- Vyberte záložku Data v objektu "Kotelna/Kotel1/Data".
- Vyberte proměnnou: "Status". Otevřete konfigurační okno této proměnné (tlačítkem Editace nebo dvojklikem).
- Vytvořte nové datové rozšíření tlačítkem "Přidat" a vyberte: ExtAlarmBinary.
- V konfigurátoru "Cílový objekt (PmAlarmEvent)" pomocí tlačítka se třemi tečkami vyberte výše vytvořený objekt typu PmAlarmEvent (cesta k objektu "/Kotelna/Kotel1/Alarmy").
- V konfigurátoru Vzor alarmu pomocí tlačítka se třemi tečkami vyberte automaticky vytvořený vzor (šablonu) alarmu alarm0.
- Zatrhněte konfigurátor Popis alarmu definován zde (v jiném případě ze vzoru) a v konfigurátoru Popis alarmu (desc) zadejte text alarmu, například "Porucha kotle 1"
- V Typ hodnoty vyberte 1 - určený bit a v poli Určení čísla bitu pro testování vyberte "2 – bit".
 

Uvedeným způsobem jste nastavili, že aplikace bude automaticky hlídat hodnotu druhého bitu proměnné Status a pokud se hodnota tohoto bitu změní na 1 (true), pak dojde k vyvolání alarmu.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice