Promotic

Binární alarm proměnných

Nastavení alarmu binární proměnné pomocí datového rozšíření:

- Vyberte kartu Data v objektu "BoilerPlant/Boiler1/Data".
- Vyberte proměnnou: "Status". Otevřete konfigurační okno této proměnné (tlačítkem Editace nebo dvojklik myší).
- Vytvořte nové datové rozšíření tlačítkem "Přidat" a vyberte: ExtAlarmBinary.
- V konfigurátoru "Cílový objekt (PmaAlarmGroup)" ponechte cestu k objektu "/BoilerPlant/Boiler1/Alarms".
- V konfigurátoru "Vzor alarmu" ponechte automaticky vytvořený vzor alarmu alarm0.
- Zatrhněte konfigurátor "Popis alarmu definován zde (v jiném případě ze vzoru)" a v konfigurátoru "Popis alarmu (desc)" zadejte text alarmu, například "Boiler no. 1 malfunction".
- V Typ hodnoty vyberte 1 - určený bit a v konfigurátoru "Určuje číslo bitu pro testování" vyberte "2 – bit".


Veškeré změny potvrďte tlačítkem .

Uvedeným způsobem jste nastavili, že aplikace bude automaticky hlídat hodnotu třetího bitu proměnné Status (indexováno od 0) a pokud hodnota tohoto bitu se změní na 1 (true), pak dojde k vyvolání alarmu.
© MICROSYS, spol. s r. o.