Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Analogové alarmy proměnných

Nastavení alarmu analogové proměnné pomocí datového rozšíření:

- Vyberte kartu Data v objektu "BoilerPlant/Boiler1/Data".
- Vyberte proměnnou: "Temperature". Otevřete konfigurační okno této proměnné (tlačítkem Editace nebo dvojklik myší).
- Vytvořte nové datové rozšíření tlačítkem "Přidat" a vyberte: ExtAlarmAnalog.
- V konfigurátoru "Cílový objekt (PmaAlarmGroup)" vyberte (pomocí tlačítka se třemi tečkami) výše vytvořený objekt typu PmaAlarmGroup (cesta k objektu "/BoilerPlant/Boiler1/Alarms").
- V konfigurátoru "Vzor alarmu" vyberte (pomocí tlačítka se třemi tečkami) automaticky vytvořený vzor alarmu alarm0.
- V konfigurátoru "Zdroj (source)" zadejte "Temperature of boiler no. 1".
- Povolte kontrolu všech mezí (1.+2. dolní mez a 1.+2. horní mez).
- Pro jednotlivé meze zadejte například následující hodnoty:
2. horní mez = 95
1. horní mez = 90
1. dolní mez = 10
2. dolní mez = 5


Veškeré změny potvrďte tlačítkem .

Tímto způsobem jste nastavili, že teplota bude automaticky kontrolována na zadané mezní hodnoty a v případě jejich překročení dojde k vyvolání alarmu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice