Promotic

Analogové alarmy proměnných

Nastavení alarmu analogové proměnné pomocí datového rozšíření:

- Vyberte kartu Data v objektu "BoilerPlant/Boiler1/Data".
- Vyberte proměnnou: "Temperature". Otevřete konfigurační okno této proměnné (tlačítkem Editace nebo dvojklik myší).
- Vytvořte nové datové rozšíření tlačítkem "Přidat" a vyberte: ExtAlarmAnalog.
- V konfigurátoru "Cílový objekt (PmaAlarmGroup)" vyberte (pomocí tlačítka se třemi tečkami) výše vytvořený objekt typu PmaAlarmGroup (cesta k objektu "/BoilerPlant/Boiler1/Alarms").
- V konfigurátoru "Vzor alarmu" vyberte (pomocí tlačítka se třemi tečkami) automaticky vytvořený vzor alarmu alarm0.
- V konfigurátoru "Zdroj (source)" zadejte "Temperature of boiler no. 1".
- Povolte kontrolu všech mezí (dolní mez 1 + dolní mez 2 a horní mez 1 + horní mez 2).
- Pro jednotlivé meze zadejte například následující hodnoty:
Horní mez 2 = 95
Horní mez 1 = 90
Dolní mez 1 = 10
Dolní mez 2 = 5


Veškeré změny potvrďte tlačítkem .

Tímto způsobem jste nastavili, že teplota bude automaticky kontrolována na zadané mezní hodnoty a v případě jejich překročení dojde k vyvolání alarmu.
© MICROSYS, spol. s r. o.