Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Analogové alarmování proměnných

Nastavení alarmování analogové proměnné pomocí datového rozšíření:
 
- Vyberte záložku Data v objektu "Kotelna/Kotel1/Data".
- Vyberte proměnnou: "Teplota". Otevřete konfigurační okno této proměnné (tlačítkem Editace nebo dvojklikem).
- Vytvořte nové datové rozšíření tlačítkem "Přidat" a vyberte: ExtAlarmAnalog.
- V konfigurátoru "Cílový objekt (PmAlarmEvent)" pomocí tlačítka se třemi tečkami vyberte výše vytvořený objekt typu PmAlarmEvent (cesta k objektu "/Kotelna/Kotel1/Alarmy").
- V konfigurátoru Vzor alarmu pomocí tlačítka se třemi tečkami vyberte automaticky vytvořený vzor (šablonu) alarmu alarm0.
- V konfigurátoru Zdroj (source) zadejte "Teplota kotle 1".
- Povolte kontrolu všech mezí (1.+2. dolní mez a 1.+2. horní mez).
- Pro jednotlivé meze zadejte například následující hodnoty:
2. horní mez = 95
1. horní mez = 90
1. dolní mez = 10
2. dolní mez = 5
 

Tímto způsobem jste nastavili, že teplota bude automaticky kontrolována na zadané mezní hodnoty a v případě jejich překročení dojde k vyvolání alarmu.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice