Promotic

Alarmy

V předchozích kapitolách jste v objektu "BoilerPlant/Boiler1/Data" vytvořili tři proměnné, "Temperature", "Power" a "Status". Do objektu "Temperature" se zapisuje každou sekundu číslo generované ve skriptu časovače "Emul". Hodnotu výkonu měníte a ovlivňujete posouváním táhla objektu PmgSliderBox, který jste umístili do okna nazvaného "Panel".

Ve skutečných aplikacích je téměř vždy potřeba, aby aplikace automaticky upozornila obsluhu na nestandardní podmínky v technologii (např. překročení teploty kotle, porucha čidla, chyba komunikace, atd.). Tyto požadavky řeší systém PROMOTIC pomocí systému alarmů. Systém PROMOTIC může upozorňovat na aktuální alarmy vizuálně nebo zvukově a obsluha může alarmy kvitovat (tzn. potvrdit, že alarm vzala na vědomí). Všechny alarmy jsou zaznamenány a lze je následně prohlížet.

V následujících kapitolách se naučíte:
- přidat do aplikace a nastavit objekt PmaAlarmGroup, který zajišťuje vyhodnocování alarmů
- definovat, jaké proměnné a jakým způsobem chcete alarmovat


Přidání objektu PmaAlarmGroup

Nejprve v editoru Pma objektů vytvořte v objektu "Boiler1" nový objekt typu PmaAlarmGroup - skupina alarmů.
V otevřeném okně v konfigurátoru "Identifikátor skupiny alarmů" zadejte Boiler1alr, v konfigurátoru "Zobrazovaný název skupiny" zadejte název "Boiler no.1 alarms".
V jedné aplikaci může být více objektů PmaAlarmGroup a k jejich rozlišení se používá identifikátor skupiny. Proto každý objekt PmaAlarmGroup musí mít jedinečný identifikátor skupiny v rámci celé aplikace. Další konfigurátory ponechte beze změny.
Při vytvoření nového objektu PmaAlarmGroup je také automaticky vytvořen jeden vzor pro dynamicky vytvářené alarmy, jeho nastavení můžete ověřit a případně upravit dle potřeby v kartě "Položky" nově vytvořeného objektu.

Způsoby alarmu proměnných

Pro jednotlivé proměnné lze použít dva způsoby alarmu příslušné hodnoty - analogový alarm a binární alarm.
Analogový alarm je vhodné použít například pro teplotu kotle, kdy je zapotřebí informovat obsluhu počítače o překročení přípustných mezí, například teplota v kotli je nižší než 5°C (upozornění na nebezpečí zamrznutí potrubí), nebo naopak teplota v kotli je větší než 95°C (překročení povolené teploty v kotli).
Binární alarm se obvykle používají pro logické proměnné, například zapnutí/vypnutí kotle, nebo pro stavové proměnné, kde každý bit v sobě nese informaci o určitém stavu daného zařízení, Například bit 0 – zapnutí/vypnutí kotle, bit 1 – ruční/automatický provoz, bit 2 – kotel v poruše, atd.
© MICROSYS, spol. s r. o.