Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Alarmy

V předchozích kapitolách jste v objektu "Kotelna/Kotel1/Data" vytvořili tři proměnné, "Teplota", "Vykon" a "Status". Do objektu "Teplota" se zapisuje každou sekundu číslo generované ve skriptu časovače "Emul". Hodnotu výkonu měníte a ovlivňujete posouváním táhla prvku PmiSliderPane, který jste umístili do okna nazvaného "Obraz".
 

Ve skutečných aplikacích je téměř vždy potřeba, aby aplikace automaticky upozornila obsluhu na nestandardní podmínky v technologii (např. překročení teploty kotle, porucha čidla, porucha komunikace, atd.). Tyto požadavky řeší systém PROMOTIC pomocí systému alarmů a eventů. PROMOTIC může upozorňovat na aktuální alarmy vizuálně nebo zvukově a obsluha může alarmy kvitovat (tzn. potvrdit, že alarm vzala na vědomí). Všechny alarmy jsou zaznamenány a je možné je následně prohlížet.

 
V následujících kapitolách se naučíte:
- přidat do aplikace a nastavit objekt PmAlarmEvent, který zajišťuje vyhodnocování alarmů
- definovat, jaké proměnné a jakým způsobem chcete alarmovat
 

Přidání objektu PmAlarmEvent

Nejprve v editoru aplikace vytvořte v objektu "Kotel1" nový objekt typu PmAlarmEvent - alarmní skupina. V otevřeném okně v konfigurátoru "Název vytvářeného objektu" zadejte název "alarmy", v konfigurátoru "Identifikátor alarmní skupiny" zadejte "alarmy". V jedné aplikaci může být více objektů PmAlarmEvent a k jejich rozlišení se používá identifikátor skupiny. Proto každý objekt PmAlarmEvent musí mít jedinečný identifikátor skupiny v rámci celé aplikace. Další konfigurátory ponechte beze změny.

Při vytvoření nového objektu PmAlarmEvent je také automaticky vytvořen jeden vzor pro dynamicky vytvářené alarmy, jeho nastavení můžete ověřit a případně upravit dle potřeby v záložce "Seznam" nově vytvořeného objektu.

Způsoby alarmování proměnných

Pro jednotlivé proměnné je možné použit dva způsoby alarmování příslušné hodnoty - analogový alarm a binární alarm.

Analogový alarm je vhodné použít například pro teplotu kotle, kdy je zapotřebí informovat obsluhu počítače o překročení přípustných mezí, například teplota v kotli je nižší než 5°C (upozornění na nebezpečí zamrznutí potrubí), nebo naopak teplota v kotli je větší než 95°C (překročení povolené teploty v kotli).

Binární alarm je vhodné používat pro logické proměnné, například zapnutí/vypnutí kotle, nebo pro tzv. stavové proměnné, kde každý bit v sobě nese informaci o určitém stavu daného zařízení, Například bit 0 – zapnutí/vypnutí kotle, bit 1 – ruční/automatický provoz, bit 2 – kotel v poruše, atd.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice