Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Alarmy

V předchozích kapitolách jste v objektu "BoilerPlant/Boiler1/Data" vytvořili tři proměnné, "Temperature", "Power" a "Status". Do objektu "Temperature" se zapisuje každou sekundu číslo generované ve skriptu časovače "Emul". Hodnotu výkonu měníte a ovlivňujete posouváním táhla objektu PmgSliderPane, který jste umístili do okna nazvaného "Panel".
 

Ve skutečných aplikacích je téměř vždy potřeba, aby aplikace automaticky upozornila obsluhu na nestandardní podmínky v technologii (např. překročení teploty kotle, porucha čidla, porucha komunikace, atd.). Tyto požadavky řeší systém PROMOTIC pomocí systému alarmů. Systém PROMOTIC může upozorňovat na aktuální alarmy vizuálně nebo zvukově a obsluha může alarmy kvitovat (tzn. potvrdit, že alarm vzala na vědomí). Všechny alarmy jsou zaznamenány a je možné je následně prohlížet.

 
V následujících kapitolách se naučíte:
- přidat do aplikace a nastavit objekt PmaAlarmGroup, který zajišťuje vyhodnocování alarmů
- definovat, jaké proměnné a jakým způsobem chcete alarmovat
 

Přidání objektu PmaAlarmGroup

Nejprve v editoru Pma objektů vytvořte v objektu "Boiler1" nový objekt typu PmaAlarmGroup - alarmní skupina.

V otevřeném okně v konfigurátoru "Identifikátor alarmní skupiny" zadejte Boiler1alr, v konfigurátoru "Zobrazovaný název skupiny" zadejte název "Boiler no.1 alarms".

V jedné aplikaci může být více objektů PmaAlarmGroup a k jejich rozlišení se používá identifikátor skupiny. Proto každý objekt PmaAlarmGroup musí mít jedinečný identifikátor skupiny v rámci celé aplikace. Další konfigurátory ponechte beze změny.

Při vytvoření nového objektu PmaAlarmGroup je také automaticky vytvořen jeden vzor pro dynamicky vytvářené alarmy, jeho nastavení můžete ověřit a případně upravit dle potřeby v kartě "Položky" nově vytvořeného objektu.

Způsoby alarmu proměnných

Pro jednotlivé proměnné lze použít dva způsoby alarmu příslušné hodnoty - analogový alarm a binární alarm.

Analogový alarm je vhodné použít například pro teplotu kotle, kdy je zapotřebí informovat obsluhu počítače o překročení přípustných mezí, například teplota v kotli je nižší než 5°C (upozornění na nebezpečí zamrznutí potrubí), nebo naopak teplota v kotli je větší než 95°C (překročení povolené teploty v kotli).

Binární alarm je vhodné používat pro logické proměnné, například zapnutí/vypnutí kotle, nebo pro stavové proměnné, kde každý bit v sobě nese informaci o určitém stavu daného zařízení, Například bit 0 – zapnutí/vypnutí kotle, bit 1 – ruční/automatický provoz, bit 2 – kotel v poruše, atd.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice