Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komponenta SafeSignal

Bezpečnostní komponenta SafeSignal je určena k zachycení (indikaci) události od jiné aplikace. Například:
- zprávy z UPS stanice (záložního zdroje napětí).
- detekce ukončení dávkového *.bat souboru.
 
Některé programy mohou při určité své události spustit jiný program. Jedná se zejména o programy pro UPS (záložní zdroj napětí), které při varování, když dochází energie v záložním zdroji, mohou spustit jiný program. Jaký program však spustit, aby se o tom dozvěděla aplikace PROMOTIC, která právě na tomto počítači běží? Tento problém řeší právě komponenta SafeSignal.
 
Komponenta se skládá z jednoho programu PmSignal.exe, který je umístěn ve složce \Promotic\Tools\PmSignal.

Program PmSignal.exe je právě ten program, který mohou cizí aplikace spouštět. Při spuštění tohoto programu je vyvolána událost onAppSignal v aplikaci PROMOTIC. V této události pak můžete naprogramovat potřebné akce.

 
Program PmSignal.exe můžete spouštět také s jedním textovým parametrem. Například "C:\Promotic\Tools\PmSignal\PmSignal xy".

Tento parametr (v tom případě xy) se pak předá do události onAppSignal jako parametr pEvent.Param.

 
Upozornění: V případě použití programu PmSignal.exe může na daném počítači běžet jen jedna aplikace PROMOTIC.

Další možné použití této komponenty (kromě UPS) je například v případě, kdy spuštíte dávkový *.bat soubor a potřebujete v aplikaci PROMOTIC zachytit okamžik ukončení této dávky. Stačí tak na konci této dávky jen zavolat program "PmSignal.exe".

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice