Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Skripty a tvorba algoritmů

Uživatelské algoritmy se v systému PROMOTIC zapisují v podobě skriptů. Skripty jsou textově zapsány, skládají se z jednotlivých příkazů. Dá se zjednodušeně říct, že jeden řádek skriptu odpovídá jednomu zapsanému příkazu.
 
V systému PROMOTIC lze psát skripty dvěmi jazyky: VBScript nebo JavaScript. Jazyk JavaScript lze však zatím používat pouze v obraze (v objektu PmPanel) a to pouze pokud konfigurátor Nastavení skriptovacího jazyka je nastaven na "javascript".

Základy jazyka VBScript a JavaScript, včetně popisu jeho funkcí a příkazů, jsou součásti této dokumentace.

 
V systému PROMOTIC není nutno znát všechny vymoženosti daného jazyka, ani není nutno vytvářet složité konstrukce. To proto, že kostru programu vytváří PROMOTIC a projektant pouze vyplňuje obsah existujicích událostí. Takže projektantovi stačí pouze znalost toho, jak psát příkazy v syntaxi daného jazyka.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice