Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Zadání parametrů metody OpenView - otevření prohlížečky PROMOTIC objektu

Popis:
Toto okno je dostupné z editoru skriptu klávesou vyvolávající lokální menu nebo stiskem pravé klávesy myši vyběrem položky Skript průvodce ...:

/Základní ovládání editoru skriptů/Skript průvodce/OpenView metoda

Konfigurační položky:
Typ objektu nebo komponentySlouží pro výběr typu PROMOTIC objektu nebo globální komponenty, které obsahují prohlížečku svého obsahu.
PmPanel - zobrazení grafického obrazu
PmReport - zobrazení dynamicky generované HTML sestavy
PmWorkspace - základní rozčlenění okna na menší části
PmAlarmEvent - zobrazení stavu a historie alarm/event skupiny
PmWeb - zobrazení Web stránek aplikace PROMOTIC
PmWebDir - zobrazení HTML stránek nabízených tímto objektem
PmWebFolder - zobrazení HTML stránek nabízených tímto objektem
PmWebLang - zobrazení HTML stránek nabízených tímto objektem
/#glob/form - Prohlížečka objektu PmForm
/#glob/webbrowser - Prohlížečka WWW stránek
/#glob/infosystem - Prohlížečka pro INFO systém
PROMOTIC objektCesta (relativní nebo absolutní) k objektu nebo komponentě, jehož prohlížečka má být otevřena.
Hodnota parametru sOptionsÚdaje předávané vlastní prohlížečce. Určují kde a jak má být prohlížečka zobrazena.

Údaje jsou zde ve formátu PmNamedValues, například "target:_blank;modal:1;".

Podrobný popis viz sOptions.

Hodnota parametru sParamsÚdaje předávané objektu, který bude zobrazován prohlížečkou.

Údaje jsou zde ve formátu PmNamedValues, například "název1:hodnota1;název2:hodnota2;".

Podrobný popis viz sParams.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice