Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komponenty zabezpečení

Zabezpečovací komponenty slouží k různým ochranám aplikace PROMOTIC.
Obsah:
SafeOper zabezpečení aplikace proti nežádoucím zásahům uživatele
PmRtManager správce běžících aplikací (služba, WatchDog)
SafeSignal zachycení události od jiné aplikace (hlavně pro záložní zdroje napětí UPS)
PmUserNumber ochrana aplikace proti neoprávněné editaci, prohlížení nebo spouštění
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice