Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Jedinečné číslo uživatele (PmUserNumber)

Jedinečné číslo uživatele slouží pro zvýšení ochrany aplikace systému PROMOTIC proti neoprávněné editaci, prohlížení nebo spouštění. Aplikaci je pak možno spouštět nebo editovat pouze s konkrétním HW klíčem (nebo skupinou HW klíčů).

Jedinečné číslo uživatele je "vypáleno" do konkrétního HW klíče (nebo skupiny HW klíčů).

- Ve vývojovém prostředí lze využít jedinečné číslo uživatele v konfigurátoru PmRoot > Aplikace > Editace aplikace s ověřením hesla.
- V runtime prostředí (v běžící aplikaci) lze načíst jedinečné číslo uživatele (nebo číslo HW klíče - je uvedené na štítku klíče a je také jedinečné) pomocí vlastnosti Pm.LicenceInfo. Pomocí informací z této vlastnosti může projektant aplikace volitelně "zaklíčovat" přístup k vybraným komponentám PROMOTIC nebo i k celé aplikaci (viz příklad ve vlastnosti Pm.LicenceInfo).
 
Podmínky registrace jedinečného čísla uživatele:
- Jedinečné číslo uživatele je číslo, které přiděluje uživateli na jeho žádost poskytovatel - firma MICROSYS, spol. s r.o.
- Poskytovatel eviduje každé přidělené číslo uživatele.
- Toto číslo je jedinečné pro uživatele, který si ho vyžádal. Poskytovatel (firma MICROSYS, spol. s r.o.) garantuje přidělení konkrétního čísla jedinému uživateli.
- Koncový uživatel může požádat o přidělení více čísel.
 
Obchodní podmínky:

Za přidělení skupinového čísla se neplatí žádný poplatek. Poplatek se platí za runtime licenci PmUserNumber pro konkrétní aplikaci.

Požadavek na vypálení čísla uživatele uvádí koncový uživatel v objednávce na vypálení licence HW klíče. Pokud má koncový uživatel přiděleno více čísel uživatele, pak musí v objednávce uvést, které číslo požaduje do HW klíče vypálit.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice