Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmRtManager - správce běžících aplikací

Komponenta správce běžících aplikací PmRtManager je samostatným programem PmRtManager.exe, který je dodáván současně se systémem PROMOTIC (do podadresáře \Tools\PmRtManager). Konfigurace programu se čte ze souboru PmRtManager.ini - nutno ho vytvořit. Tato komponenta je funkční zdarma.
 

Požadovaná nastavení systému pro všechny typy spouštění:

- přihlášený uživatel musí mít povolená Plná práva pro administraci obsahu složek, ve kterých se nachází soubory PmRtManager.exe a PmRtManager.log (PmRtManager.log může být umístěn na libovolném místě na disku).
 
- PmRtManager musí mít ke svému spuštění oprávnění OS Windows pro spuštění služby Web serveru na daném portu. Toto oprávnění získá PmRtManager spuštěný jako správce.
 
- pro jiného Windows uživatele je nutné povolit spuštění Web serveru na daném portu, nejlépe pomocí nástroje PmHttpConfig.exe. V horní části okna (Permissions to run PROMOTIC Web servers) je potřeba přidat adresu Web serveru (implicitně ve tvaru http://NázevPočítače:81/) a v záložce Permissions přidat Windows uživatele, pod kterým bude PmRtManager spouštěn a u uživatele všechno povolit.
 
Správce běžících aplikací PmRtManager má dvojí funkčnost:

PmRtManager jako WatchDog

PmRtManager zajišťuje spuštění požadovaných aplikací při startu počítače. Pokud přestane některá z běžících aplikací fungovat nebo je zastavena, pak je schopen restartovat tuto aplikaci, případně celý počítač. Viz PmRtManager jako WatchDog.

PmRtManager jako služba

PmRtManager může běžet buď jako služba OS Windows nebo jako obyčejná aplikace. Pokud PmRtManager běží jako služba, pak i jím spouštěné aplikace běží jako služba. Pokud PmRtManager běží jako normální aplikace, pak i jím spouštěné aplikace běží jako normální aplikace. Viz PmRtManager jako služba.
Upozornění!
Činnost PmRtManager lze monitorovat přes Web rozhraní implicitně na adrese http://NázevPočítače:81/info.html.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice