Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace PmgBarPane "Sloupec se stupnicí"

Vytvoří objekt PmgBarPane svislý/vodorovný.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: " / Sloupec (PmgBar) / Sloupec se stupnicí".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Name.

Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

NadpisViditelný nadpis složeného Pmg objektu
Měřená hodnota
Dolní mezDolní mez v rozsahu stupnice
Horní mezHorní mez v rozsahu stupnice
Viz také:
- PmgBarPane (objekt)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice