Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Týdenní topný plán - prohlížení a nastavení"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Technologie / Teplo".
 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmPanel. Hlavní objekt má přednastavený název "Plan heat weekly".
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
Předkonfigurace umožňuje zobrazit a editovat týdenní plán průběhu žádané teploty. Data průběhu jsou získaná voláním metody obrazu LoadData a ukládána pomocí SaveData.
 
Plochu zadávacího grafu tvoří dva do sebe vnořené prvky PmiCanvas. Vnější prvek vykresluje osy x a y a jejich popisky hodnot. Ty lze dodatečně upravit v metodách DrawScaleTime nebo DrawScaleValue v záložce Draw, a také u příslušných proměnných v záložce Proměnné.
 
Vnitřní prvek PmiCanvas nazvaný Dynamic na základě hodnot v proměnných day1(7) a graphs v záložce Proměnné vykresluje průběh topného plánu. V záložce Metody jsou obslužné metody pro načtení, uložení a editaci křivky.
 
V záložce Události a v události onMousePress je skript reagující na kliknutí myši na ploše prohlížeče v závisloti na stavu prvku PmiButtonRadio.

Skript umožňuje:

ve stavu 1 přesunout nejbližší bod ve směru osy y.
 
Přednastavená tlačítka LoadData a SaveData volají příslušné metody obrazu a slouží k načtení nebo uložení hodnot topného plánu. Tyto metody je nutno upravit tak, aby navazovaly na sledovanou technologii.
 
Vstupní pole PmiText umožňuje editaci hodnoty jednotlivého bodu. Tlačítka + a - umožňují hromadnou editaci hodnot všech bodů o zadanou hodnotu.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "PlanWeek"

Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmPanel.Title a PmiRoot.ViewerTitle.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Obraz > Titul obrazu.

OprávněníV této záložce se definují oprávnění pro objekt. Viz Popis záložky Oprávnění.
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz Logické skupiny. Výběr logických skupin lze provést v okně Člen logických skupin.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmObject > Objekt > Člen logických skupin.

Minimum rozsahu zadávaných teplotOsa Y - Minimum rozsahu zadávaných teplot
Maximum rozsahu zadávaných teplotOsa Y - Maximum rozsahu zadávaných teplot
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu.

PmWeb objektCesta ve stromu objektů k objektu PmWeb, PmWebFolder nebo PmWebLang, do kterého se provede zaregistrování.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > PmWeb objekt.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice