Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Mapa s aktivními body"

Aktívní body na přibližovacím mapovém podkladu.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Technologie / Mapy".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder s podobjekty PmaPanel s názvem "Map" a "Point". Skripty v obrazech jsou v JavaScript.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.


Editor grafiky obrazu PmaPanel - popis a nastavení objektů

Obraz "Point" je pouze demonstrační. V rámci předkonfigurace je otevírán metodou CreateView s parametrem point v události onKeyPress aktivního bodu z obrazu Map.

Obraz "Map" obsahuje dva objekty PmgRasterImage nazvané map a mapview. Oba tyto objekty jsou v kartě "Image" v konfigurátoru "Soubor" napojeny na stejný obraz mapového podkladu.
V kartě "Proměnné" Pmg objektu map jsou definovány tyto proměnné:
 
nScroll: Hodnota vyjadřuje poměr pro zoomování v mapě
clipX, clipY: Nastavení levého horního rohu při pohybu v mapě. Výchozí hodnoty se nenastavují.
clipDx, clipDy: Nastavení velikosti výřezu při pohybu v mapě. Vychozími hodnotami jsou velikosti obrazu Dx a Dy (v pixelech).
bmpDx, bmpDy: Toto jsou konstanty, které je nutno nastavit a představují skutečnou velikost obrazu Dx a Dy (v pixelech).


Pohyb a zoomování v mapě je řešen v události onMousePress u jednotlivých ovládacích Pmg objektů a také v náhledové mapě mapview.

Aktivní body na mapě jsou řešeny pomocí objektu PmgInstance, kde v kartě "Proměnné" jsou proměnné:
 
title: Název bodu (nutno nastavit)
x, y: Pozice bodu na mapě při jejim úplném zobrazení (nutno nastavit)


Akce spojená s kliknutím na aktivní bod je definována v události onKeyPress.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Map"
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.