Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Plánovač týdenní s jedním denním numerickým časovým intervalem"

Obraz s numerickým týdenním plánovačem.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmaPanel) / Plánovač".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel nebo PmaWorkspace.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaPanel s přednastaveným názvem "ScheduleWeek".
- V obrazu (přednastaveno ScheduleWeek) jsou vnořeny do objektu PmgBox objekty PmgButton, PmgWCombo PmgString a PmgWEdit. Obraz má metody GetTime, ChangeMinute, ReadData, SaveData, ReadDataFromFile a SaveDataToFile. Kde metoda "GetTime" nastavuje časového mód (letni/zimní). Metodu ChangeMinute používají malá tlačítka se šipkami zajišťujicí pohyb v čase pro editovanou hodnotu. Metoda "ReadData" je volána tlačítkem pro načtení časových rozsahů uložených ve zvoleném zařízení. V předkonfiguraci poskytuje emulovaná data. Je však určena pro komunikaci se zvoleným zařízením (parametr device) aby v módu (parametr timemode) z něj vyčetla časový rozsah a ten odeslala pro zobrazení. Metoda "SaveData" je opakem metody "ReadData". Metoda "ReadDataFromFile" je volána tlačítkem pro načtení časových rozsahů uložených v souboru pro zvolené zařízeni. Vrací pole hodnot načtené z příslušného *.csv souboru. Metoda "SaveDataToFile" je opakem metody "ReadDataFromFile".
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) se vytvoří tak, že je funkční i jako Web obraz. Aby byla předkonfigurace funkční i na Webu, je nutno povolit objekt typu PmaPanel pro Web (v kartě "Web server").


Předkonfigurace okna se složeným objektem PmgBox. Do něj jsou vloženy textové objekty, editační text a malé tlačítka. Dále pak přepínač pro volbu zařízení, přepínač pro načtení letního/zimního módu, tlačítko "Load from file" pro načtení časových rozsahů uložených v souboru pro zvolené zařízeni, tlačítko "Save to file" pro uložení časových rozsahů do souboru pro zvolenému zařízeni, tlačítko "Load from device" pro načtení časových rozsahů uložených ve zvoleném zařízení a tlačítko "Save to device" pro uložení časových rozsahů do zvoleného zařízení.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "ScheduleWeek"
Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmaPanel.Title a PmgRoot.ViewerTitle.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Obraz > Titul obrazu".
OprávněníV této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz karta "Logické skupiny".
Výběr logických skupin lze provést v okně "Člen logických skupin".
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaObject > Objekt > Člen logických skupin".
Skriptovací jazyk objektu(ů)Skriptovací jazyk objektu(ů) aplikace
0 - vbscript
1 - javascript
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
Tato předkonfigurace je aplikována v PreCfg - Příklady předkonfigurací.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice