Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Plánovač týdenní s jedním denním grafickým časovým intervalem"

Obraz s grafickým týdenním plánovačem.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmaPanel) / Plánovač".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel nebo PmaWorkspace.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaPanel s přednastaveným názvem "ScheduleWeek".
- Předkonfigurace okna s přednastaveným grafickým objektem PmgWTable. Obsahuje tlačítko pro uložení graficky zadáné konfigurace časových rozsahů, přepínač pro načtení letního/zimního módu.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) se vytvoří tak, že je funkční i jako Web obraz. Aby byla předkonfigurace funkční i na Webu, je nutno povolit objekt typu PmaPanel pro Web (v kartě "Web server").


V obrazu (přednastaveno ScheduleWeek) jsou umístěny objekty PmgButton, PmgWCombo a dvě PmgWTable. První tabulka představuje časové rozložení dne v týdnu s půlhodinovými intervaly.
V události onStart tlačítka je volána direktiva skriptu #pragma, která ovlivní lokalizaci textů tabulky. Následně metoda "GetTime" zjistí časový mód spuštění. A pak metoda "ReadData", která vrací pole hodnot načtené z příslušného *.csv souboru. Toto pole hodnot je ve skriptu zpracováno do první tabulky v podobě grafické a do druhé v podobě numerické.

V události onCellClicked první tabulky je řešeno zadávání změn rozsahu požadovaných hodnot.
Událost onButtonUp tlačítka vytvoří pole hodnot z druhé tabulky. Ty pak voláním metody obrazu SaveData odešle ke zpracování a uložení do příslušného *.csv souboru.
Přepínač PmgWCombo v události onDataEditAccept volá metodu ReadData, které předá parametr pro výběr příslušného souboru dat. Vrácené pole zpracuje stejně jako událost onStart tlačítka.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "ScheduleWeek"
Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmaPanel.Title a PmgRoot.ViewerTitle.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Obraz > Titul obrazu".
OprávněníV této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz karta "Logické skupiny".
Výběr logických skupin lze provést v okně "Člen logických skupin".
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaObject > Objekt > Člen logických skupin".
Skriptovací jazyk objektu(ů)Skriptovací jazyk objektu(ů) aplikace
0 - vbscript
1 - javascript
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
Tato předkonfigurace je aplikována v PreCfg - Příklady předkonfigurací.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice