Promotic

Předkonfigurace "Graf zobrazující data vytvořená ve formátu CSV (Highcharts - Open Source Graphing Library)"

Graf zobrazující data vytvořená ve formátu CSV (Highcharts - Open Source Graphing Library)

Vytvoří objekt typu PmaPanel a objekt typu PmaWebDir.

V objektu PmaWebDir je skript onPageModify který volá metody graph a sourcedata. Metoda "graph" vytvoří html stránku ve které jsou linky na stránky Highcharts open source aplikace pro kreslení grafu. Metoda "sourcedata" připravuje zdrojová data pro prohlížení grafu.

V metodě "sourcedata" se data připravují do csv formátu, který má ale svou specifikaci. Na prvním řádku je záhlaví kde je v prvním sloupci čas (Time) a v dalších sloupcích názvy proměnných. Další řádky a sloupce již obsahují data ke zobrazení. Celkové datové rozměry určují proměnné nRows a nCols.

V metodě "graph" lze ovlivnit vzhled a popisky v grafu:
- v sekci title:, subtitle a yAxis je hlavní nadpis, pomocný popis a popis u osy Y.
- v sekci series: je nastavení šířky čáry, typu vykreslení, barvy a průhlednost pro jenotlivé průběhy grafu.
Popis a další možnosti naleznete v dokumentaci: https://api.highcharts.com/highcharts/.

Vzhledem k linku na open source aplikaci bude zobrazení grafu možné pouze pokud bude Web klient připojen k internetu.

Highcharts - Open Source Graphing Library

highcharts.js je samostatná open source grafická knihovna pro vizualizaci dat Javascript (https://code.highcharts.com/).
highcharts.js lze použít k výrobě desítek typů grafů a vizualizací, včetně statistických grafů, 3D grafů, vědeckých map, SVG a map dlaždic, finančních grafů a dalších.
highcharts.js je licencován na základě licence MIT.


Highcharts.js lze používat ve dvou režimech:
 
1. online (tato Předkonfigurace), s napojením na soubory uloženými na Webu (minimálně - https://code.highcharts.com/highcharts.js)
 
Ve vytvořeném objekt typu PmaPanel je vložený objekt PmgFrame a na jeho kartě Frame je nastaven konfigurátor "Prohlížeč". Tam je nastavena cesta k dříve vloženému objektu PmaWebDir.
 
Zdrojová data jsou emulována v metodě "sourcedata", kde je patrná jejich struktura. Tu je nutno upravit pro získání dat z aplikace.

2. offline s lokálně uloženými soubory ve složce Web PROMOTIC aplikace:
 
Postup:
- proveďte všechny kroky jako v předchozím nastavení
- následně ve složce vaší aplikace vytvořte novou složku Web
- do této složky ze stránky https://code.highcharts.com stáhněte a uložte tyto soubory:
highcharts.js
data.js
exporting.js
offline-exporting.js
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "PanelGraph"
Vytvoří objekt typu PmaPanel a objekt typu PmaWebDir. Obraz obsahuje rám, ve kterém je zobrazen graf vytvořený v objektu PmaWebDir. Všechna nastavení a zdroj zobrazených dat je nastaven v tomto objektu. Více je v nápovědě.
Název nového objektu PmaWebDir
Cesta k objektu PmaWeb
Příklad:
Takto lze otevřít stránku samostatně bez použití obrazu: Skript v události onButtonUp objektu PmgButton, který otevře stránku graph.htm objektu PmaWebDir.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.CreateView(null, "/Web/Graph", "file:graph.htm", "target:_blank;").Open();

Historie:
Pm9.00.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.